For Karlebo, Birkerød, Hørsholm og Blovstrød Sogne blev der foretaget en slags folketælling allerede i 1743 - før den første folketælling af hele det danske folk. Optælling fra 1743 kan man læse om på det lokale bibliotek. Pressefoto

For Karlebo, Birkerød, Hørsholm og Blovstrød Sogne blev der foretaget en slags folketælling allerede i 1743 - før den første folketælling af hele det danske folk. Optælling fra 1743 kan man læse om på det lokale bibliotek. Pressefoto

En håndsrækning til slægtsforskning i Hirschholm Amt

Af
Lise Schifter

Arkivar

Fredensborg bibliotekerne

anbefaling Hvis du ikke kender Jessen, bør du måske overveje at stifte bekendtskab med hans relationer. I hvert fald hvis du slægtsforsker i det, der en gang hed Hirschholm Amt.

I foråret 1743 skriver Johan Ludvig Holstein til rigets amtmænd og beder dem indberette ”et hvert Steds og Districts Beskaffenhed, Art og Egenskab” ud fra en række spørgsmål. Formålet er, at sekretæren ved Det Danske Kancelli Erik Johan Jessen-Schardeböll skal samle viden til et storværk om Danmark og Norges topografi.

Ét spørgsmål vælger amtmanden i Hirschholm Amt at besvare betragtelig mere udførligt end alle andre. Nemlig spørgsmålet om hvilke særlige personnavne der findes i amtet. Amtmanden nøjes nemlig ikke kun med at opremse de ualmindelige navne. Nej, han medtager rub og stub. Således står vi i dag tilbage med en komplet folketælling fra Karlebo, Birkerød, Hørsholm og Blovstrød Sogne fra 1743.

Velbevandrede slægtsforskere vil vide, at Danmarks første folketælling blev foretaget i 1787. Men for Karlebo, Birkerød, Hørsholm og Blovstrød Sogne findes der altså en lignende tælling allerede i 1743.

Den originale indberetning ligger trygt og godt på Rigsarkivet og kommer ikke frem, hvis man søger efter folketællinger. Derfor vil kilden nok være ukendt for de fleste. Nu er den blevet transskriberet af Jørgen G. Berthelsen, så det ikke længere er nødvendigt at stave sig igennem krøllede og svært læselige gotiske bogstaver. Bogen hedder ”Folketællingen før Folketællingerne: Jessens Relationer 1743 - Hirshholm Amt” og kan findes på Fredensborg Bibliotekerne.

Publiceret 14 July 2018 07:00