Borgerne er bedre end robotter, når det handler om at sortere affald. Det viser en ny undersøgelse, som Vestforbrænding har fået lavet.

Borgerne er bedre end robotter, når det handler om at sortere affald. Det viser en ny undersøgelse, som Vestforbrænding har fået lavet.

Borgerne er bedre end robotter

Når borgerne selv sorterer, så øger det kvalitet, mængde og værdi af affaldet, viser rapport

affaldssortering Alle er enige om, at der er potentiale i at indsamle affald mere ensartet i Danmark af hensyn til stordrift og afsætning.

Spørgsmålet er, om der skal etableres centrale sorteringsanlæg, om borgerne skal sortere ved husstanden, eller om vi skal begge dele.

En ny rapport fra Rambøll viser, at borgerne sorterer affaldet bedst. Borgerne har taget sortering til sig og er årsagen til, at en stadig større andel af husholdningsaffaldet bliver genanvendt. Det fortæller Vestforbrænding, der har bedt Rambøll udarbejde en rapport om kommunal affaldsindsamling, i en pressemeddelelse.

Rapporten analyserer hele affaldskæden frem til genanvendelse og anbefaler på den baggrund kildesortering ved husstanden frem for kildeopdeling, hvor f.eks. plast, metal og papir bliver indsamlet i samme beholder og eftersorteret på et anlæg.

Krav til affaldets kvalitet stiger

Vestforbrændings 19 ejerkommuner valgte allerede i 2012 at ensrette indsamlingen af affald baseret på kildesortering ved husstandene. Det har vist sig at være en helt rigtig beslutning.

”Som Danmarks største aktør på affaldsområdet, følger vi markedet for genanvendeligt affald meget nøje. Vi ved, at kravene til renhed i affaldsfraktionerne kun bliver større. Derfor er vi glade for, at analysen underbygger vores klare opfattelse af, at sortering ved husstanden er den bedste løsning. En løsning som i dag stiller vores ejerkommuner godt i forhold til at opfylde EU’s ambitiøse mål for mere genanvendelse,” siger udviklingschef i Vestforbrænding, Yvonne Amskov, i pressemeddelelsen.

Efter Kina har valgt stoppe for import af affald i starten af 2018, er affaldet begyndt at udgøre et problem i Europa. Konsekvensen er ifølge rapporten, at det nu primært er de rene affaldsmaterialer, der efterspørges. Flere europæiske behandlingsanlæg har sågar sat en stopper for modtagelse af affald, der ikke er sorteret ved borgeren. Eksempelvis vil plastik og papir, der har været blandet sammen med glas, være vanskeligere at afsætte til genanvendelse. Kvaliteten er for dårlig.

Mere genanvendelse for pengene

Der har i en tid været fokus på omkostninger i indsamlingsleddet. Men skal vi leve op til regeringens ressourcestrategi og nå en højere genanvendelses-procent, så er vi nødt til at vurdere affaldssystemer på andet og mere end prisen.

Kigger man isoleret på indsamlingen af affald, så er sortering på et anlæg billigere end sortering ved husstanden pga. af færre affaldsbeholdere og skraldebiler. Men regner man på hele processen og inkluderer den endelige genanvendelse, så viser rapporten, at de to indsamlingssystemer er langt mere sammenlignelige på pris.

”Analysen viser, at en besparelse i indsamlingsleddet kan have konsekvenser for hvor meget affald, der bliver indsamlet til genanvendelse, og hvor stor en andel, der bliver genanvendt i sidste ende. Selve indsamlingssystemet påvirker nemlig alle efterfølgende led i genanvendelseskæden. Derfor anbefaler vi, at Vestforbrændings ejerkommuner forsat vælger en affaldsindsamling, som er baseret på kildesortering, frem for kildeopdeling – selvom det økonomisk ikke er mest fordelagtigt,”, siger senior chefkonsulent Dorte Hvid-Jacobsen fra Rambøll.

Ligeledes anbefaler Rambøll, at affaldsmaterialerne fortsat afsættes til det europæiske marked, i stedet for at opbygge egen infrastruktur med sorteringsanlæg. Dels er det sværere at udnytte storskalafordele i et mindre land som Danmark. Dels er der usikkerhed omkring den politiske retning i EU. EU’s nye cirkulære økonomipakke inkluderer nemlig krav om producentansvar for emballage. Kravene er endnu ikke helt på plads, og derfor vil det ifølge rapporten være for risikabelt at investere i dyre anlæg på nuværende tidspunkt.

gs

Vestforbrænding

Vestforbrænding ejes af 19 kommuner i og omkring Storkøbenhavn, og betjener godt 950.000 borgere og 60.000 virksomheder med håndtering af affald, genanvendelse og udnyttelse af affaldet til grøn energi.

Vestforbrændings 19 ejerkommuner er: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Gribskov, Halsnæs, Herlev, Hillerød, Høje-Taastrup, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Rødovre og Vallensbæk.

Publiceret 08 July 2018 09:00