Selvom de smiler, så frygter de to gamle borgerlige politikere, Carsten Wulff (V) og Ulla Hardy-Hansen (K), for butikkerne i Fredensborg, hvis man ikke griber byfornyelsen rigtigt an.

Selvom de smiler, så frygter de to gamle borgerlige politikere, Carsten Wulff (V) og Ulla Hardy-Hansen (K), for butikkerne i Fredensborg, hvis man ikke griber byfornyelsen rigtigt an.

’Vi frygter for gamle Fredensborg’

To gamle Fredensborg-politikere appellerer til at genoverveje planerne for ’Fremtidens Fredensborg’

Af
Peter Mailand

Peter Mailand

Selv om planerne for Fredensborg har længe har været på tegnebrættet, så appellerer to gamle Fredensborg politikere nu til, at byråds-kollegaerne i Plan-, miljø og klimaudvalget vil genoverveje planerne for 'Fremtidens Fredensborg' en gang til.

De to gamle borgerlige politikere, Carsten Wulff (V) og Ulla Hardy-Hansen (K), frygter for butikkerne i Fredensborg, hvis man ikke griber byfornyelsen rigtigt an. For lukker man Jernbanegade for trafik, kvæler man de sidste butikker, fortæller Carsten Wulff til Uge-Nyt.

“Hvis man graver Jernbanegade op og omdanner den til sivegade uden trafik, så lukker man det sidste handelsliv der er i Fredensborg,” siger han til Uge-Nyt.

Borgerinddragelse

Reaktionen kommer efter et borgermøde, som kun få borgere dukkede op til.

Både Carsten Wulff og Ulla Hardy-Hansen, stiller også spørgsmål ved om der har været borgerinddragelse nok.

“Den høring der har været er helt sikkert kørt efter bogen. Men vi skal have borgerne med, ellers går det ikke,” siger han.

Carsten Wullf arbejder selv med detailhandel og udviklingen med butikker der koncentreres omkring større byer og stor centre er den samme i hele Europa. Carsten Wullf ser også også lyspunkter.

“Købekraften i Fredensborg og omegn hører til blandt landets bedste – vi skal bare købe vores varer lokalt. Køber vi ikke vores bøger og vores bagerbrød lokalt mister vi hurtigt dem. Køber vi alt vores tøj i netbutikkerne, ja så forsvinder vores tøjbutikker også hurtigt. I den værst tænkelige situation har vi kun genbrugsbutikker, apotek og cafeer tilbage i byen,” siger han.

Carsten Wullf peger også på, at Fredensborg Kommune kan gøre noget.

“Ideelt set skal vi have nogle service funktioner ned på gadeplan i Jernbanegade. Det kan være et sundhedscenter og måske biblioteket. Sammen med flere besøgende kan det måske skabe grundlan for en dagligvare butik en Irma ville være den bedste løsning, men vi må først skabe kundegrundlaget,” siger han.

En løsning de næste 50 år

En ting er dog sikkert:

“Hvis vi ikke gør noget, dør Fredensborg by en langsom død. Først forsvinder butikkerne og så forsvinder menneskene. Så grøn Slotsby er en del af løsningen,” påpeger han.

Men det skal gøres skånsomt, mener Carsten Wullf.

“Sammenhængen mellem slot og handelsgade er en godt tænkt idè. Men vi skal kigge på, hvordan vi gennemfører den uden det kommer til at kræve butikslukninger. Fremkommeligheden i Jernbanegade er det kritiske punkt. Det er derfor meget fornuftigt, at vi tænker os om en ekstra gang og indrager lokale borgere og handelsliv en ekstra gang. Vi skal have et resultat, vi kan level med i de næste 50 år,” siger han.

Carsten Wulff bakkes op af den konservative Ulla Hardy-Hansen.

“Slottet og byen har gennem tiderne altid levet i en naturlig symbiose – været hinandens forudsætning – spejlet sig i hinanden. Men den tid synes uigenkaldeligt forbi. I hvert fald under de nuværende betingelser. Slottet og dets park har gennem de sidste år gennemgået en gennemgribende istandsættelse, der har genskabt en attraktion af europæisk klasse. Udenfor jernlågen har der derimod hersket helt anderledes destruktive kræfter, der har efterladt byen i en elendig forfatning. Den er helt blottet for fortidens naturlige charme – kønsløs og idéforladt. Processen er speedet op af de voldsomme ændringer i vores handelsmønstre, der koncentreres i stadig større, regionale centre. Slot og by er gået hver for sig og det synlige resultat er et æstetisk, socialt og merkantilt forfald. De forestående beslutninger er skæbnesvangre – og Fredensborg slotsby fortjener det bedste. Vi kan ikke være andet bekendt. Det er derfor nærliggende, at vi gennem de meget store investeringer, der nu stilles til rådighed, tilstræber en nytænkt genskabelse af den lokale harmoni,” påpeger hun.

Sporerne skræmmer

Ulla Hardy-Hansen mener, at sporerne fra fortiden skræmmer:

“Den nære fortid er desværre fyldt med fejldispositioner. Vi gamle Fredensborg politikere burde efterhånden være så ”erfaringsramte”, at resultaterne denne gang skal resultere i en brugbar genfødsel af vores by,” understreger hun.

Det er Carsten Wullf enig i.

“Inden vi stikker spaden i jorden første gang, skal vi være helt sikre på, at vi gør det rigtige,” siger han.

Gode elementer

Carsten Wullf mener dog, at der også er gode elementer på tegnebrædtet.

“Jeg mener, at det er en god idé at gentænke Dr. Ingrids anlæg. For hvis man kan kombinere de nye tanker med det gamle, så går det op i en højere enhed,” siger han.

Står det til Carsten Wulff skulle der laves en offentlig høring i september.

"Jeg forestiller mig, at man til Slotsmarkedet i september kunne ridse planerne op igen, og så kunne folk komme med deres indput der, for målet er at få sat gang i debatten, og så få så mange input fra borgerne som muligt,” siger han til Uge-Nyt.

Publiceret 06 June 2018 10:45