Parforcejagtlandskabet i Gribskov bliver en del af den nye nationalpark. Arkivfoto: Museum Nordsjælland

Parforcejagtlandskabet i Gribskov bliver en del af den nye nationalpark. Arkivfoto: Museum Nordsjælland

Nationalparken Kongernes Nordsjælland er endelig på plads

Efter 12 års arbejde er Nationalparken Kongernes Nordsjælland endelig en realitet

Danmarks femte nationalpark er helt på plads.
Miljø-og fødevareministeren og forligskredsen har endeligt vedtaget Nationalparken Kongernes Nordsjælland - som med sine ca. 26.250 ha bliver Danmarks næststørste nationalpark.
Arbejdet med nationalparken har varet i omkring 12 år og bærer nu endelig frugt, skriver ministeriet i en pressemeddelelse.
“Jeg er meget tilfreds med, at vi nu har Nationalpark Kongernes Nordsjælland helt på plads. Med sine store skove og søer er Danmarks nye nationalpark fuld af unikke og enestående elementer af den danske natur. Både private lodsejere og kommunerne fortjener stor ros for det store engagement, de har lagt i projektet fra dag ét. Jeg ser frem til at følge den fortsatte udvikling af Kongernes Nordsjælland,” udtaler ministeren, Esben Lunde Larsen (V), i meddelelsen.
Læs også: Så har Kirsten fået borgmesterkæden

Så mange som muligt med

De fem nordsjællandske kommuner Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Hillerød og Helsingør kommuner har - med en gennemgående præmis om frivillighed - arbejdet på at få så mange arealer med i nationalparken som muligt.
Nationalparken skal være med til at bevare, styrke og synliggøre naturen, landskab og kulturhistorien og er udpeget på grund af områdets unikke natur-, landskabs- og kulturhistoriske værdier. Omkring halvdelen af nationalparken er Natura 2000-områder med internationalt betydningsfuld natur. De mange historiske kulturspor omfatter bl.a. parforcejagtsystemet i Gribskov, Fredensborg Slot og Kronborg, Esrum Kloster samt de gamle industrimiljøer i Hellebæk og Frederiksværk.
Nationalparken omfatter også private arealer, hvor kommunerne har været i direkte dialog med lodsejerne om at indgå i nationalparken.

Glæder sig

Forligskredsen bag nationalparkloven glæder sig over, at Danmarks femte nationalpark nu er en realitet:
“Nationalpark Kongernes Nordsjælland er blevet endnu større efter høringsrunden, og det er godt, at den kan udbygges med endnu flere områder og lodsejere også i fremtiden. Det sikrer både naturmæssig og kulturel mangfoldighed til glæde for borgerne, der bor i Nordsjælland, for turisterne og bæredygtig udvikling af det lokale erhvervsliv,” udtaler nationalparkordfører Christine Antorini (S) i pressemeddelelsen.
Hun skriver til Hillerød Posten, at hun glæder sig over, at fire statslige områder, som var 'forsvundet' ud af forslaget, og som hun har stillet ministeren spørgsmål om - nemlig Høbjerg Hegn, Brødemose Skov, Vinderød Skov samt Statens Tørvemose nær Frederiksværk - nu blevet en del af nationalparken.
Bestyrelsen for Nationalpark Kongernes Nordsjælland kommer til at bestå af 12 medlemmer indstillet af Fredensborg Kommune, Gribskov Kommune, Halsnæs Kommune, Helsingør Kommune, Hillerød Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Landbrug & Fødevarer, Danmarks Jægerforbund, VisitDenmark, Naturstyrelsen samt en lodsejerrepræsentant. Hertil kommer to pladser til det lokale nationalparkråd.
Nationalpark Kongernes Nordsjælland forventes at blive indviet i foråret 2018. Mdt

Publiceret 15 December 2017 11:00