Politiet:

’Der er ikke vidner til episoden’

Selvom et vidne angiveligt har set episoden, så indstiller Nordsjællands Politi sagen

Af
Peter Mailand

Det er politikommissær Henrik Sejer fra Nordsjællands Politi, der har behandlet sagen, der drejer sig om hærværk efter straffelovens §291. I brevet til Tommy Lundqvist skriver Henrik Sejer i forbindelse med, at politiet dropper sagen.
“Begrundelsen for min afgørelse er, at der ikke er en rimelig formodning om at der er begået noget strafbart. Ved min afgørelse har jeg især lagt vægt på, at der i denne sag er tale om modstridende forklaringer. Der er ikke vidner til episoden, og der foreligger ikke andre omstændigheder herunder tekniske erklæringer der støtter den ene forklaring frem for den anden. På den baggrund vurderer jeg, at der ikke er de nødvendige beviser i sagen til at en domstol vil finde (navnet på den mistænkte, red.) skyldig.
Henrik Sejer vil ikke kommenterer yderligere på sagen, men siger.
“Vi laver en konkret vurdering af hver eneste sag, og hvis vi vurderer, at sagen kan føre til dom, så fører vi den. Men hvis forurettede har noget at klage over, så kan han følge den klagevejledning, han har fået. Der udover har jeg ingen kommentarer,” siger Henrik Sejer.

Publiceret 05 December 2017 08:45

Uge-Nyt Fredensborg nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Uge-Nyt Fredensborg
SENESTE TV