Ros for klimaindsats

Fredensborg Kommune anerkendes for sin indsats for klimaet

Fredensborg er blandt de første kommuner i Danmarks Naturfredningsforenings Klimakommune Plus-ordning, der forpligter kommuner til en ekstra klimaindsats.
Plusset er en anerkendelse af Fredensborg Kommunes indsats, som ud over energirenovering af kommunens egne bygninger, blandt andet også har et solidt fokus på hvordan borgerne kan spare energi og nedsætte CO2-udslippet.

Beviselig klimaeffekt

“Vi glæder os over, at Fredensborg Kommune går et step op i klimaindsatsen, og bliver den fjerde kommune i ligaen blandt de klimakommuner, som gør en ekstra indsats for klimaet: klimakommune med et plus”.
“Fredensborg gør nu også noget for at fremme klimainitiativer hos borgere og virksomheder. Det er med til skabe endnu flere konkrete resultater i kampen for at nedbringe klimaudledningerne,” skriver Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening i en pressemeddelelse.
For at blive Klimakommune Plus, skal kommunen udføre initiativer med beviselig klimaeffekt.
Fredensborg Kommune har nedbragt CO2-udledningen fra kommunens egne bygninger og transport med 37 procent i årene 2008-2016.
Derudover gør kommunen en stor indsats for at fremme energirenoveringer i private boliger, boligselskaber, foreninger og virksomheder med initiativer som gratis energitjek og energirådgivning.
Samtidig lever Fredensborg op til kravene i 'The Global Covenant of Mayors for Climate & Energy', som er verdens største klimasamarbejde mellem byer.

Naturlig overbygning

I Agenda 21-foreningen Fredensborg er man meget glade for, at kommunen nu er blevet en Klimakommune Plus.
“Kommunen har jo gjort en stor indsats for at energirenovere og spare energi i deres egne bygninger, og Klimakommune Plus er derfor en naturlig overbygning. Vi håber, at medlemskabet i Klimakommune Plus vil bidrage til et betydelig større fokus på at motivere borgere og virksomheder til at energirenovere, og at man i kommunen nu begynder at tænke energioptimering ind i langt flere områder”, siger Finn Langgaard, formand for Agenda 21-foreningen i Fredensborg.
/jbe

Publiceret 13 September 2017 09:00

Uge-Nyt Fredensborg nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Uge-Nyt Fredensborg
SENESTE TV