Bliver sagen også vedtaget i byrådet den 29. maj får Karlebo Flugtskydebane forbud mod at fortsætte, indtil der er ryddet op på skydebanen.

Bliver sagen også vedtaget i byrådet den 29. maj får Karlebo Flugtskydebane forbud mod at fortsætte, indtil der er ryddet op på skydebanen.

Fredensborg på vej med forbud mod skydebane

Fredensborg Kommune vil nedlægge forbud mod fortsat drift af Karlebo Flugtskydebane for at overtræde miljøreglerne på skydebanen

Af
Af Peter Mailand

Tomme patronhylstre, nedskudte lerduer og andet affald. Det sviner så meget på Karlebo Flygtskydebane, at skytterne snart se sig efter et nyt sted at skyde. For et flertal i Fredensborg Kommune vil nedlægge forbud mod, at skydebanen kan fortsætte driften, hvis der ikke bliver ryddet op på skydebanen.
Det vedtog et flertal i Plan-, miljø- og klimaudvalget tirsdag aften, fortæller udvalgsformand Lars Simmonsen (R).
“De overholder ikke de miljøgodkendelser der er i området,” siger han til Uge-Nyt.

Sendt videre til Byrådet

Sagen blev sendt videre til behandling i Byrådet den 29. maj, og er der også flertal her for at nedlægge forbud mod, at Karlebo Flygtskydebane kan fortsætte, skal skydebanen indstille driften indtil der er ryddet op. Men det er svært, forklarer Lars Simmonsen.
“Det er svært at rydde ordentlig op på området, fordi det er et sumpområde og det hele nu er groet til, så det skal gøres om vinteren,” siger han.
Fredensborg Kommune har ved tilsyn konstateret, at Karlebo Flugtskydebanes ikke overholder miljøreglerne i området. Derfor indstillede forvaltningen sagen for Plan-, miljø- og klimaudvalget, hvor et stort flertal altså stemte for at indstille aktiviteterne på skydebanen.
Af sagsfremstillingen fremgår det, at det er “Karlebo Sogns Jagtforening påtager sig det fulde ansvar” for at overholde miljøreglerne i området. Men der var dog ikke flertal i udvalget for at melde Karlebo Flugtskydebane til politiet for at overtræde miljøreglerne.

Publiceret 11 May 2017 09:00