Se video:

Skak i skolen skaber glæde og styrker eleverne

På Fredensborg Skole spiller 0.-3. klasserne skak i en time hver uge, og det har en stor effekt på elevernes matematiklæring og koncentration. Nu overvejer skolen af udvide undervisningen i skak

Af
Morten Timm

Morten Timm

Det gamle strategi-brætspil skak har fået et nyt og ungt publikum på Fredensborg Skole.
Fra dette skoleårs start har de 309 elever i 0.-3. klasserne haft det som en fast ting på skoleskemaet at spille skak.
“Og utilfredsheden er stor blandt eleverne, hvis skaktimen af en eller anden årsag aflyses,” fortæller matematiklærer Maiken Petersen.
Derfor havde eleverne i indskolingen set ekstra frem til sidste skoledag inden vinterferie, hvor det var 'Skolernes Skakdag'.
Ifølge Maiken Petersen er den primære årsag til at sætte skak på skemaet ikke for, at eleverne skal lære spillet, men fordi det har så mange sideeffekter i undervisningen.
"Alt i skak har en relation til matematik, og vi kan dermed bruge spillet i matematikundervisningen. Samtidig er skak et spil, hvor eleverne skal være stille. Det styrker deres koncentration og træner deres arbejdshukommelse. Det er noget, som også gavner dem i den øvrige del af undervisningen," fortæller Maiken Petersen, der på sin forrige skole fik øjnene op for mulighederne med skak, uagtet at hun ikke selv kunne spille det. Det har hun nu lært, men det hænder, at nogle af elever sætter hende skakmat efter bare fire træk.
"Det synes jeg kun er fedt," fastslår Maiken Petersen med et stort smil.

Tankeeksperimentet

"Når eleverne først har lært at spille skak, kan du, som lærer, lave det om til matematikundervisning. Og den køber de. Det er et tankeeksperiment de er helt med på, og det er fantastisk at opleve," siger Maiken Petersen, der selv introducerede skak for sine elever i sidste skoleår og efterfølgende fik animeret Fredensborg Skole til at gøre det til en fast del i indskolingen.
Fra skakspillet trækker hun direkte undervisningsparalleler til at lære mønstergengivelse, tabeltræning, koordinater og arealberegninger. Og med spillets ubekendte er der en klar linje til, at eleverne senere kan løse ligninger.
De skal også tænke i at lave fælder for modspilleren og lære selv ikke at ryge i én.

På det store skakbræt kan hele klassen være med i spillet. Foto: Morten Timm

På det store skakbræt kan hele klassen være med i spillet. Foto: Morten Timm

Begejstrede elever

Elevernes begejstring og interesse er ikke til at tage fejl af, og Maiken Petersen kan allerede se, at det virker i forhold til deres matematiske egenskaber og koncentrationsevnen.
"Forleden havde jeg en klasse, der uden en lyd spillede en hel klokketime og skiftede bræt hver 5. minut," siger hun.
Tilmed løfter det også nogle af eleverne, som måske har svært ved matematik, men pludselig finder ud af, at de er gode til skak, og den vej rundt får en succesoplevelse.
Ifølge Maiken Petersen har skakspillet også en social funktion i klasserne, da eleverne får mulighed for at spille med nogle af de kammerater, de ikke ellers har så meget med at gøre med til dagligt. Men ved at spille skak opdager de nye sider af hinanden.
"Det er jo det hele værd, når der kommer en elev og fortæller, at han lige har spillet med én, som han ikke rigtig kendte i forvejen og så at opdage, at kammeraten faktisk er super god til skak," lyder det fra en glad matematiklærer.

Matematiklærer Maiken Petersen har fået sat skak på skemaet på Fredensborg Skole. Foto: Morten?Timm

Matematiklærer Maiken Petersen har fået sat skak på skemaet på Fredensborg Skole. Foto: Morten?Timm

Lær af de ubehagelige træk

Skak kan ydermere lære dem at skulle tage de ubehagelige træk, når man må ofre en af sine gode brikker. Den reference kan bruges, når man fx står i et dilemma med en veninde, der er i en konflikt. Skal man gøre det nemme og kigge den anden vej, eller skal man gøre det ubehagelige og blande sig.
Endelig er der også en dannelse indbygget i spillet, fordi man altid hilser pænt på modstanderen og siger goddag, ligesom man siger tak for spillet bagefter.
Ni-årige Mads Egeberg, 3.D, er en af dem, hvor spillet er gået ham i blodet. Han synes, at det er rigtigt sjovt at spille og sjovt at lære noget nyt.
"Jeg er blevet meget bedre til åbninger," fortæller Mads til Uge-Nyt, og ved nærmere efteranke tilføjer han: "Matematik er også blevet nemmere. For skak er jo matematik".
Daglig leder på Fredensborg Skole, Lise Lundby Hansen, ser også med stor tilfredshed på virkningerne af skakundervisningen.
"Vi vil evaluere på det om tre måneder - og vurdere de faglige resultater samt hvorvidt vi vil lade skak'en følge med op i fjerde klassetrin," siger hun.
Mange forældre har også ytret sig positivt om skak i skoletiden, og det er skolens opfattelse, at mange elever har fået deres forældre til at investere i et skakspil derhjemme.

Skak giver børnene en bedre koncentration og øger deres matematikfærdigheder. Foto: Morten Timm

Skak giver børnene en bedre koncentration og øger deres matematikfærdigheder. Foto: Morten Timm

Eleverne i 0. klasserne starter med at lære at flytte med bønderne.

Eleverne i 0. klasserne starter med at lære at flytte med bønderne.

Publiceret 14 February 2017 08:30