Sådan er radonindholdet i Danmarks undergrund. Grafik: Statens Institut for Strålebeskyttelse under Sundhedsstyrelsen.

Sådan er radonindholdet i Danmarks undergrund. Grafik: Statens Institut for Strålebeskyttelse under Sundhedsstyrelsen.

Kommunen sætter tal på farlig gasart

Måling af radon viser to grove tilfælde, men generelt acceptable forhold med gennemsnitsniveauer under den tilladte maxværdi

Af
Af Jannie Fjordside

Der er blevet sat tal på indeklimaet i kommunens daginstitutioner - nærmere bestemt på niveauet af den radioaktive gasart radon, der forekommer naturligt i undergrunden og kan sive op gennem bygninger. Det fortalte Frederiksborg Amts Avis forleden.
Niveauet af radon er blevet målt i 65 kommunale institutioner og rapporten, som Uge-Nyt har fået indsigt i, viser, at det gennemsnitlige indhold af radon ligger under den maksimale grænse i 51 af ejendommene. Det glæder formanden for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, Lars Simonsen (R), som siger til Uge-Nyt:
“Det er ikke lovpligtigt for kommunen at have lavet de her undersøgelser, men det er vigtig for os at holde vores ejendomme i god stand, så de er venlige og forsvarlige at bruge for borgerne. Og det er positivt, at niveauet for de fleste ejendomme ligger under den maksimale grænse.”

To grove tilfælde

Den øverste grænse for en bygnings gennemsnitsindhold af radon er fastsat til 100 Bq/m3 af Verdenssundhedsorganisationen, WHO (se faktaboks).
I 22 af de målte bygninger overskrides denne værdi i flere eller enkelte rum, uden at den gennemsnitlige værdi overskrider det anbefalede niveau.
Derimod er der i 14 af de målte bygninger målt et gennemsnit over maksimumsniveauet - i 12 ejendomme er der tale om mellem 100-200 Bq/m3, mens to bygninger er blevet målt til et indhold over 200 Bq/m3.

Bjerrehus Klub i Humlebæk er den institution i kommunen, hvor der er målt den højeste forekomst af radon i luften. Foto: Jannie Fjordside

Bjerrehus Klub i Humlebæk er den institution i kommunen, hvor der er målt den højeste forekomst af radon i luften. Foto: Jannie Fjordside

Tiltag på vej

De to mest alvorlige forekomster af radon findes i Bjerrehus Klub på Gl. Strandvej 77 i Humlebæk og Kastanjegården på Avderødvej 52A i Kokkedal.
I Bjerrehus Klub udbedrede kommunen i 2015 revner i kælderens gulv og vægge, og i begyndelsen af 2016 vil man genmåle niveauet af radon for at se, om der er behov for flere tiltag. Det oplyser Fredensborg Kommunes forvaltning.
Forvaltningen oplyser videre, at der med hensyn til Kastanjegården er udarbejdet en handlingsplan og planlagt radonreducerende tiltag i 2016.
Ifølge kommunens rapport skal der laves tiltag på samtlige de 14 bygninger, hvor gennemsnittet er for højt, og i 13 bygninger vil man undersøge, om der er brug for tiltag.
Endelig skal der laves nye målinger i Molevitten Fritidshjem og Molevitten Fritidsklub, da målestationerne her har været fjernet ved en fejl.

Radon i Fredensborg Kommunes institutioner

  • Niveauet af radon er blevet målt i 65 af kommunens institutioner.
  • I 22 af dem er der målt værdier – for eksempel i enkelte rum – som overskrider grænseværdien, mens den gennemsnitlige værdi ligger under eller på 100 Bq/m3.
  • I 13 af dem er gennemsnitsværdien målt til mellem 100 og 200 Bg/m3.
  • I Kastanjegården i Kokkedal er målt 230 Bq/m3 i gennemsnit. Fredensborg Kommune vil i 2016 lave tiltag, der skal mindske indholdet af radon, oplyser kommunens forvaltning.
  • I Bjerreklub – Sletten Klub på Gl. Strandvej er målt 350 Bq/m3. I 2015 har kommunen udbredt revner i bygningens sokkel, og der planlægges genmåling for at vurdere effekten i begyndelsen af 2016, oplyser forvaltningen.
  • Fredensborg Kommune er blandt de områder, der har en generelt høj koncentration af radon i undergrunden.*
    I den sydlige del af kommunen anslås det, at mellem 3 og 10 % af husstandene har en koncentration af radon på over 200 Bq/m3, mens det for den nordlige del af kommunen gælder for mellem 1 og 3 % af husstandene.*

Af Jannie Fjordside
Kilder: Fredensborg Kommune, *www.boligejer.dk

 

Publiceret 01 March 2016 08:00