Arkæolog Jakob Schlein Andersen med to af de mange potteskår, som blev fundet på marken bag ham, da museet gennemførte en arkæologisk forundersøgelse i 2005.

Arkæolog Jakob Schlein Andersen med to af de mange potteskår, som blev fundet på marken bag ham, da museet gennemførte en arkæologisk forundersøgelse i 2005.

Oldgamle huse gør plads til nye

Arkæologer ser nærmere på jernalderhuse i Niverød

Af
Pernille Kristensen

Snart flytter familier ind i de boliger, som NCC skal til at bygge på Kongelunden langs Niverød Kongevej.
Men inden de kan det, skal der ryddes op efter de tidligere beboere. Der er nemlig spor efter mennesker så langt tilbage som til jernalderen på stedet, har Hørsholm Egns Museum fundet ud af.
Derfor går museet 3. maj i gang med at grave to gårde i Niverød ud, der menes at være fra omkring år 0.

Resterne fra de to gårde ligger på den samme mark 100 meter fra hinanden og kan have eksisteret samtidig. Det er også muligt, at den ene har afløst den anden, fordi man dengang flyttede gårdenes bygninger med jævne mellemrum, men under alle omstændigheder gemmer der sig masser af historie i den nordsjællandske muld.
Jernaldergårdene blev fundet ved en arkæologisk forundersøgelse i 2005. I december sidste år købte NCC så grunden, hvilket har givet anledning til de nye udgravninger.
Når udgravningen er overstået, kan byggeriet af moderne huse på det 13 hektar store areal begynde.

Det er ikke de eneste historiske fund, der er gjort i området. På Holtebakken, hvor de to jernaldergårde er lokaliseret, er der i årenes løb gjort flere arkæologiske fund, og på sydsiden af Holtebakken ved Kildehusene udgravede museet for et par år siden en middelaldergård fra 1300-tallet, som har hørt til det ældste Niverød.

De arkæologiske udgravninger fortsætter frem til slutningen af juni.

null

Publiceret 29 April 2011 16:52