Mindeord for Poul Boeg

Af Jan Ankler, direktør i Forbundet Kommunikation og Sprog:
Lektor i statsret og forhenværende medlem af Folketinget Poul Boeg døde den 8. marts 2010, 91 år gammel. Poul Boeg var i over 30 år bosat i Fredensborg.
Poul Boeg var kendt som en aktiv kronikør i en lang række danske dagblade med temaer inden for politik, statsret, sprog og finans.
Han blev uddannet som jurist i 1944 og i 1955 beskikket som statsautoriseret translatør. Han supplerede sin uddannelse under et ophold i USA med studier i statskundskab ved New York University.
Poul Boeg havde en vidtfavnende international karriere, hvor han i perioden 1944 til 1946 gjorde tjeneste i Udenrigsministeriet i København. Herfra kom han i 1946 til New York, hvor han var til 1954, først med tjeneste ved generalkonsulatet, og senere blev han ansat i FN's hovedkvarter.

Fra 1954 til 1958 gjorde han på ny tjeneste i Udenrigsministeriet i København, hvorfra han igen tog til New York og den danske FN-Mission. Det var under dette ophold, han studerede på New York University. I 1966 gik turen atter til København og fem års arbejde i Udenrigsministeriets Sokkelsekretariat.
I 1971 foretog Poul Boeg et karriereskift til undervisningsverdenen og blev lektor i statsret ved København Universitet – en beskæftigelse, han fastholdt indtil sin pensionering.
Alderen forhindrede ham dog ikke i at være aktiv, og i de sidste 15 år kombinerede han, med kontor i Forbundet Kommunikation og Sprog, en virksomhed som oversætter for forbundet med en tilværelse som aktiv debattør og kronikør.

I et sidespring – det kaldte han det selv – var han med til at stifte Centrum Demokraterne og kom i Folketinget for partiet ved jordskredsvalget i 1973. Her sad han indtil valget i 1975, hvor partiet mistede 10 mandater. Andre 'sidespring' har været medlemskabet af Landsskatteretten og en næstformandspost i Translatørforeningen.
Hertil kom, at han var en aktiv investor i dansk erhvervsliv, og der er næppe mange deltagere i generalforsamlinger i de store danske selskaber, der ikke har oplevet Poul Boeg på talerstolen – altid med det formål at sikre den enkelte aktionærs indflydelse.
Poul Boeg var med sit faglige udgangspunkt en ivrig forkæmper for demokrati, retfærdighed og ytringsfrihed. Han udgav blandt andet i 1993 bogen 'En skarpretters Standret', hvor han stillede sig kritisk over for den form, tamilsagen blev udspillet i og over for den afsluttende rapports indhold. Han har også i en række kronikker om Grundloven, Folketingets arbejdsform og valgreglerne til Folketinget stillet forslag om væsentlige ændringer i udformningen af det danske demokrati.

Poul Boeg nærede også en stor interesse for og kærlighed til det danske sprog. Dette kom til udtryk i kronikker og foredrag om oversættervirksomhed, sprogpolitik og det engelske sprogs indflydelse. Hans tilgang var åben og reflekterende og ofte humoristisk.
Poul Boeg havde en stor lyst og vilje til livet. Som 80-årig - i forbindelse med en operation – mistede han førlighed og talens gave. Det var en stærk oplevelse seks måneder senere at se ham gå ind på sit kontor, om end usikkert og med stok, sætte sig ned ved computeren, taste sit password og fortsætte sin gerning, som om intet var hændt.
Han udgav i forbindelse med sin 90 års fødselsdag bogen 'Den dobbelte Kiste', der indeholder hovedbidragene fra et langt livs kronikker og fortællinger. En anden måde at fortælle om en aktiv debattørs virke.

Hans sidste ord var en tak til og anerkendelse af Hjemmehjælpen og Hjemmesygeplejen, der gav ham en perfekt hjælp og omsorg al den tid, han boede i Hørsholm og navnlig under hans svære dødskamp og endelige forårsdag.
Æret været Poul Boegs minde.

Publiceret 16 March 2010 14:48