Alfred Hages samling, familie og politik

Foredrag onsdag den 5. marts kl. 19.30 i malerisamlingen

 

I år er det 100 år siden Nivaagaards Malerisamling blev en selvejende institution med adgang for publikum, da Johannes Hage generøst skænkede sin samling til offentligheden. Det var den fædrene arv efter Alfred Hage i form af en betragtelig formue, der satte ham i stand til at skabe den enestående samling af kunst. I anledning af jubilæet har Malerisamlingen foredrag på programmet, Borgere og kunst i guldalderen, der går tilbage til forældregenerationen inden Johannes Hage og har fokus på velhavende borgere, den toneangivende elite, der var med til at tegne det nye Danmark i guldalderens sidste år. De blev grundlaget for den efterfølgende generation af samlere som brygger Carl Jacobsen, fabrikant Heinrich Hirschsprung og godsejer Johannes Hage. Onsdag den 5. marts kl. 19.30, går museumsinspektør Birgitte Folsach tæt på Alfred Hage, hans samling, familie og politik. Det var storkøbmanden Alfred Hage, der bestilte Constantin Hansens maleri fra 1864, et gruppeportræt af de mænd, der i 1849 vedtog Danmarks første grundlov, der knæsatte demokratiet som styreform efter næsten tohundrede års enevælde. Maleriet hang i spisestuen i det Hageske hjem, Harsdorffs Palæ på Kongens Nytorv, indtil hans enke Frederikke Vilhelmine Hage skænkede det til Frederiksborg Slot efter sin mands død. Alfred Hage var far til Malerisamlingens stifter, Johannes Hage, så denne har været fortrolig med dette maleri helt fra sine unge år. Billedet af den grundlovgivende rigsforsamling var langt fra det eneste maleri i hjemmet. Det er netop karakteristisk for guldalderen, at de velstående borgere, som både blev mere synlige og fik mere magt som en betydningsfuld samfundsklasse, begyndte at interessere sig for kunst og kultur, og Alfred Hage var ingen undtagelse. Han købte og bestilte værker af sin samtids kunstnere, og disse malerier gik i arv til hans børn.

Publiceret 27 February 2008 00:00

SENESTE TV