Friends Beach Party Drinks Toast Celebration Concept.

Friends Beach Party Drinks Toast Celebration Concept. FS-Stock - stock.adobe.com

DEBAT:

Nattestøj på Bjerre Strand

"Hvorfor er der andre regler for udfoldelserne i Strandparken end dem, private haveejere må overholde?," spørger debattøren i dette indlæg

Ole Hasselbalch, Skolebakken 5, Humlebæk

Efter endnu en søvnløs nat …Så har beboerne omkring Bjerre Strandpark igen ligget søvnløse.

Når natteroen breder sig i Humlebæks øvrige kvarterer, og de almindelige gæster forlader Parken, vågner den op til et nyt og sælsom liv. Førhen kun på de "store" dage. Men efterhånden kan det være på en hvilken som helst dag.

Højlydt råben og skrigen flænger nattemørket. Og en infernalsk dunken og banken afbrudt af uidentificerbare menneskelige brøl breder sig ind i de omkringboendes sovekamre og hjernekister. Husene formelig ryster, og næste dag flyder parken - igen – med affald og glasskår.

Efter politibekendtgørelsens § 3 må skrigen, råben eller anden støjende adfærd ikke finde sted, og man må ikke færdes så påvirket af alkohol eller andre berusende midler, at det kan give anledning til ulempe for andre. Og efter § 8 kan politiet forbyde benyttelse af højtalere og musikanlæg, når de er til væsentlig ulempe for de omkringboende. Overtrædelse giver bøde.

Hvis en privat haveejer åbnede for tilsvarende festligheder hos sig, ville naboerne uden videre kunne ringe til politiet og få dem stoppet. Men det gælder altså ikke i Strandparken, som nemlig ejes af kommunen. Denne iagttager sindigt udviklingen, søger "dialog" og ser gerne, at de omkringboende danner et natteravnekorps, som kan tale med den døddrukne ungdom, der befolker nattemørket uvidende om, at der er andre i verden end dem selv.

Hvorfor er Politibekendtgørelsen sat ud af kraft i Strandparken? Det kan vel ikke være sådan, at parkens naboer skal opdrage andre folks børn? Hvorfor er der andre regler for udfoldelserne i Strandparken end dem, private haveejere må overholde?

På et "dialog"-møde med kommunen og politiet i parken forleden blev endog antydet, at forpestelsens hovedkilde, nemlig de industrielle musikanlæg, der køres ind i den på trillevogne, kan konfiskeres? Hvor mange konfiskationer skal der mon til, før støjterroren holder op? Næppe ret mange. Skal kommunen og det i forvejen hårdt ophængte politi rende rundt i parken om natten for at tale moral med børn, der end ikke kender ordets betydning?

Publiceret 02 July 2019 05:00