DEBAT: Gang i Nordsjælland

"Alt for mange på Christiansborg tror, at der i vores område ingen udfordringer er," skriver Morten Messerschmidt i dette indlæg

Morten Messerschmidt, Christiansborg 1240

Morten Messerschmidt (DF), Christiansborg 1240

Som lokal kandidat her i Fredensborg/Hørsholm ser jeg mig selv som ambassadør. Og især når det kommer til at sikre den fremtidige vækst, er det afgørende, at vi får fremført de lokale forslag på Christiansborg. Jeg er derfor klar med en handlingsplan med konkrete forslag, der skal forbedre vores områdes vækstmuligheder.

1) Vi skal have kystbanen tilbage på skinnerne. Regulariteten i dag er under al kritik! Derfor kræver vi, at DSB intensiverer vedligeholdelsen af materiel og at brugen af magnetskinner minimeres, så sikringsfejl undgås.

2) Danmarks Naturfredningsforening har i dag en utroligt stor magt, som ofte hindrer vækst og udvikling. Det skal der gøres noget ved. Derfor foreslår vi, at grønne organisationer kun kan rejse en ny fredningssag sammen med staten eller kommunen. Til gengæld udvider vi kredsen af organisationer, der kan rejse en ny fredningssag. Dermed bliver der større saglighed og mere demokrati i fredningssager – til gavn for både naturen og erhvervslivet.

3) Adgang til hurtig internet er i dag afgørende for at kunne konkurrere og udvikle sin forretning. Derfor kræver vi, at udrulningen af fibernet sker hurtigt – især i de områder, som har et stort vækstpotentiale. Opgaven påhviler energiselskaberne. Men staten skal presse på udviklingen ved at sikre gode låne- og finansieringsvilkår, så udrulningen sker hurtigt.

4) Det er desværre et faktum, at Nordsjælland har et imageproblem. Alt for mange på Christiansborg tror, at der i vores område ingen udfordringer er. Det betyder, at vi alt for sjældent får den fornødne fokus, mens eksempelvis jyske politikere er gode til at tiltrække sig opmærksomhed.

Derfor har vi brug for en tværpolitisk musketer-ed. Hånden er hermed straks frem for mit vedkommende. Jeg håber, den vil blive taget imod fra alle andre partier.

Publiceret 02 June 2019 06:00