Cømert Sonsuz, arkivfoto.

Cømert Sonsuz, arkivfoto.

DEBAT: Mange unge er depressive

"Unge flygtninge er særlig belastet og har ofte været udsatte for traumatiske begivenheder som har vist sig at være en væsentlig faktor for udvikling af depressive symptomer," skriver debattøren i dette indlæg

Af Cømert Sonsuz (S), Næstformand i Borgerservice, Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedets udvalget

Overordnet trives de fleste unge godt i Danmark, men der er stadig en stor gruppe af unge, hvis hverdag er domineret af en række udfordringer såsom manglende forældreopdragelse, kriminalitet, forældrekonflikter, misbrug, de unges helbred og uddannelsesvalg.

Undersøgelse lavet af SFI belyser hvilke faktorer der har betydning for børns og unges udvikling. Undersøgelsen viser at 22.pct. af 18-årige har depressive symptomer, heriblandt er der en mindre gruppe unge på 4 % som både som 15- og 18- årige havde depressive symptomer.

Ifølge psykiatri og social (psykinfomidt.dk) er flere unge som er sårbare i forhold til at udvikle en depression. Især unge med øget sårbarhed har tendens til negative tanker om sig selv, andre og fremtiden.

Mønstret ser ikke anderledes ud hos unge med indvandrerbaggrund. Unge med forældre som har oplevet krig, væbnede konflikter, tab af pårørende, politiske forfølgelse, vold og seksuelle overgreb er ofte i sig selv alvorlige risikofaktorer for psykisk sygdom.

Unge flygtninge er særlig belastet og har ofte været udsatte for traumatiske begivenheder som har vist sig at være en væsentlig faktor for udvikling af depressive symptomer. Udover tilbud såsom ” lær at tackle” er der er brug for yderligere intensiv opsøgende indsats med henblik på støtte de unge hen imod behandling- også ud fra et kriminalitetsforebyggende aspekt.

Socialt netværk er vigtigt, de unge skal motiveres til meningsfulde aktiviteter som sport, musik, uddannelse, beskæftigelse mv. For man kan sagtens både have en psykisk sygdom og være i arbejde eller gennemføre en kompetencegivende uddannelse. Det er et område vi særligt skal følge tæt og have mere politisk fokus.

Publiceret 24 April 2019 07:00