Arkivfoto: Morten Timm

Arkivfoto: Morten Timm

DEBAT: Se nu at komme i gang med rute A6

"70 pct. af alle biler er gennemkørende. Altså trafik, der ikke har ærende i Fredensborg," skriver debattøren i dette indlæg

Af Nina Poschmann, Smedevej 4, Fredensborg

Dejligt med det store fremmøde til Borgermødet d. 19 i Den Gamle Biograf, Fredensborg

Mødet lå til grund for den meget grundige undersøgelse bestilt af kommunen eksternt, til undersøgelse af den øgede trafik gennem vores by på A6 strækningen. En øgning af trafiktætheden på ca. 60 pct. de sidste 30 år er alligevel en del!

Det samme gælder for alt det, denne øgning medfører. Støj, forurening, irritation, usikkerhed for de bløde trafikanter og belastning af vore småveje for at undgå A6. Ca. 70 pct. af alle biler er gennemkørende. Altså trafik, der ikke har ærende i Fredensborg.

Der er intet, der tyder på at den tendens ikke fortsætter - endda med mere tung trafik i vente fremover. Øget personbiler generelt og lastvogne, der skal køre flis fra Hundested havn til Kraftværk i Helsingør, som selv har et stort havnebassin!!!

Det går ikke længere. Det var der da bred enighed om. Spørgsmålet er hvordan, det skal løses. Men løses skal det.

Her kommer mit opråb ind i billedet. Uanset hvilken løsningsmodel, der bliver valgt og igangsat, så vil der gå mange år, før Fredensborgborgerne vil kunne glæde sig over resultatet og igen kunne færdes i vores egen by på en god og betryggende måde.

I denne mellemliggende periode vil jeg på det kraftigste anmode om, at der handles på det, man kan handle på.

Nemlig:

Nedsætte hastigheden. Til- og frakørsen fra Fredensborg og i selve Fredensborg bykerne.

Få lagt støjdæmpende asfalt på vejbanen.

Få sat skilte op fra Helsingør og Hillerød som anmoder tung trafik om at køre på Isterødvejen og andre store veje, der er egnet dertil.

Pres fra vores kommune om at vi undgår flislastvognstrafikken gennem vores by.

Selv bor jeg tæt på A6 i Veksebo. Jeg bor i den zone som ligger 10 db over den tilladte grænseværdi for støj, som er 58 db.

Det er ingen fornøjelse at være i min have, selvom vi selv har foranstaltet en støjhegn på vores grund.

Støj er en forureningskilde, man på det seneste har fået øjnene op for hvilke helbredsnedsættende virkning, det har på os mennesker. Vi er 125 husstande i kommunen, der dagligt udholder denne støjforurening og mange, mange flere, der ligger over, men lidt mindre over end den max tilladte grænseværdi.

Man sætter ikke støjhegn op i allerede bebyggede områder. Kun i ny bebyggelse SKAL man.

Der er ingen lovgivning, der siger at man SkAL støjdæmpe i allerede bebyggede områder. Men der er da heller ingen lovgivning, der siger, at man ikke MÅ!!. Så man kan da, hvis man VIL. Man kan lægge støjdæmpende asfalt på, hvis man VIL.

Man kan sætte skilte op efter ansøgning hos passende myndigheder, hvis man VIL

Og kommunen kan da lægge et øget pres på Helsingør kommune, og sige at vi ikke VIL have den lastbilfliskørsel gennem vores by.

Jeg ved godt at der er noget, der hedder Statsvej og Vejdirektorater. Men som en af medborgerne på borgermødet sagde. Det er da ikke selveste Vatikanet, vi skal ansøge.

Så se nu at komme i gang!

Publiceret 22 March 2019 06:00