Udvidelsen af Per Gyrum Skolen rejser spørgsmålet, om der ergælder andre regler for byrådsmedlemmer end for almindelige borgere.

DEBAT: Gælder der andre regler, når et byrådsmedlem skal have byggetilladelse?

Af Berit Haut, Mariehøj, Nivå:

Mange husker sikkert den megen presseomtale, da Charlotte Bie i 2014 ville lave privatskole i det ’gule hus’ ud til Nivåvej, Mariehøj 2. En proces blev startet i Plan- og Miljøafdelingen i Fredensborg Kommune for at hun lovligt kunne drive skole dér, idet område II i Byplanvedtægt 4 var udlagt som ’værkstedsområde’. Imidlertid videresolgte hun ’det gule hus’, men da hun senere købte ’den gamle kro’, Mariehøj 5, fortsatte processen med at udfærdige ny lokalplan. Det blev til lokalplan N103 i maj 2015.

Per Gyrum Skolen har i dag til huse på 4 matrikler: Mariehøj 5, Mariehøj 483, Mariehøj 479 og Niverødgården 2. De 3 førstnævnte befinder sig alle i ’erhvervs-/områder med offentlige formål’.

Niverødgården 2 befinder sig i område III i Byplanvedtægt 4, som er udlagt til offentlige formål. Problemet er dog, at kommunen for 10 år siden blåstemplede længerne i Gården til privat beboelse uden at bringe lokalplanen i orden herfor. Borgmesteren og Kommunaldirektøren underskrev endda kort tid efter blåstemplingen en tinglyst deklaration, hvor Plan- og Miljøafdelingen underskrev at ”Tilvejebringelse af Lokalplan er ikke påkrævet”. Kommuneplanen har ikke været opdateret i hverken 2013 eller 2017 for dette område – der står stadig, at ”området er udlagt som boligområde – tæt lav” samt ”der opføres ikke yderligere bebyggelse”.

Skoleleder Charlotte Bie ønsker nu at udvide på grunden til Niverødgården 2. Dette kræver både et ikke uvæsentligt tillæg til Kommuneplan 2017, som har krævet borgerhøring inden udfærdigelse samt en ny lokalplan.

Efter et borgmestermøde og inddragelse af borgmesteren i korrespondancen holdt Per Gyrum Skolen møde med både planchef, centerchef og byplanlægger, og straks fandt Plan- og Miljø hul i kalenderen til at processen kunne startes prompte.

Ansøger, der er byrådsmedlem, men ikke ansat i forvaltningen, informeres endda tæt om hele processen og oplyses om personlige data om borger fra kommunens journalsystem.

Er en sådan behandling forundt alle ansøgere, der søger byggetilladelser? Mon udfærdigelse af ny lokalplan og kommuneplanstillæg sker tilstrækkeligt uvildigt til, at hensynet til de omkringboende vægtes?

Når kommunen har tilladt privat beboelse i et område udlagt til offentlige formål og så senere tillader en skole klos op ad, må kommunen også tage ansvar for beboernes ve og vel.

Publiceret 16 March 2019 07:00