Carsten Bo Nielsen (V), Fredensborg Byråd.

Carsten Bo Nielsen (V), Fredensborg Byråd.

DEBAT: Pengene under puden må ikke bruges

Det må Hossein Armandi som tidligere byrådsmedlem da vide, skriver Venstre-politiker i svar til Borgernes Stemme

Af Carsten Bo Nielsen (V), medlem af Fredensborg Byrå:

Som lokalpolitisk engageret borger og i dag byrådsmedlem har jeg ofte hørt borgere sige, at kommunen kan bruge flere penge ved at hæve skatten eller tage af kassebeholdningen.

Faktum er, at skiftende regeringer og Kommunernes Landsforening hvert år fastsætter en såkaldt serviceramme for kommunernes maksimale driftsudgifter. Herudover er der regler for, hvor meget en kommune må låne, herunder til anlæg. Kommunen kan ikke ved at udskyde anlæg eller hæve skatten få flere penge til varme hænder og anden drift, da servicerammen ikke ændres derved. Fredensborg Kommune har i årevis udnyttet hver eneste krone i servicerammen til driftsudgifter; det har vi også i budgettet for 2019, og det vil vi garanteret også gøre fremover.

Det er altså ikke muligt at øge driftsudgifterne ved ekstra skatter eller at tage af kassebeholdningen. Service- og anlægsrammerne er helt grundlæggende i kommunal økonomi. Hvis man blæser på servicerammen får man en ”dummebøde” fra Indenrigsministeriet i form af et stort fradrag i den kommunale udligning, medmindre alle landets kommuner samlet er under loftet. Budgettet for 2019 er enstemmigt, alle partier – også Enhedslisten – har accepteret, at vi ikke skulle risikere ”dummebøder”.

Det overrasker mig derfor, at tidligere byrådsmedlem gennem 12 år, Hossein Armandi, Borgernes Stemme, der efter min hukommelse har deltaget i 12 budgetforlig, i sit læserbrev ”Byrådspartiet og pengene under puden!” den 6. februar kritiserer byrådet for ikke at bruge af kassebeholdningen til bedre vedligeholdelse af veje og stier, bedre pleje af vor ældre på plejehjemmene og bedre pædagogik og undervisning på skolerne. Hossein Armandi spørger til sidst, hvad det, han kalder for ”Byrådspartiet”, mener, og anfører, at Borgernes Stemme ville bruge pengene, hvis de sad i byrådet.

Kommunen kan ikke ved at udskyde anlæg eller hæve skatten få flere penge til varme hænder og anden drift

Jeg kan af gode grunde ikke udtale mig på vegne af andre partier; men Venstre og jeg mener, at vi skal overholde de krav, som Folketinget og regeringen efter forhandling med Kommunernes Landsforening stiller. Vi vil ikke påføre kommunens borgere store udgifter til ”dummebøder” for at overskride loftet for kommunens serviceudgifter. Uanset hvor mange penge vi har i kassebeholdningen, må vi ikke bruge dem til øgede driftsudgifter

.

Et enstemmigt byråd vedtog den 17. december 2018 at bruge 57,4 millioner til et ekstraordinært afdrag på kommunens gæld. Venstre ville gerne have afdraget mere; men er glad for, at vi kom igennem med de 57,4 millioner. Der var teknisk set tale om en ændring af budgettet, og da budgettet var enstemmigt, kunne vi ikke komme igennem med større afdrag end alle i byrådet var enige om.

Venstre vil fortsat stå for ansvarlig økonomi i kommunen. Vi vil ikke lægge budgetter, som medfører, at kommunens borgere skal betale ”dummebøder” til Indenrigsministeriet.

Publiceret 14 February 2019 09:00