Esrum Sø. Google Earth

Esrum Sø. Google Earth

DEBAT: Anlæg en sti rundt om Esrum Sø

"En gang- og cyklesti tæt på og rundt omkring Esrum sø i denne smukke, ikke menneskeskabte natur, vil være til gavn og glæde for rigtig mange mennesker," skriver debattøren i dette indlæg

Af Jens Anton Hansen, Kovangen 434, Fredensborg

I Lokalavisen Uge-Nyt den 5. februar efterlyser Kongernes Nordsjælland "ideer til plan".

Jeg har derfor over for Kongernes Nordsjælland genfremsat forslaget om etablering af Esrum Søsti.

Denne sti var i sin tid godkendt af daværende amt, men denne beslutning blev desværre omgjort af Vejdirektoratet med henvisning til visse mangler.

En gang- og cyklesti tæt på og rundt omkring Esrum sø i denne smukke, ikke menneskeskabte natur, vil være til gavn og glæde for rigtig mange mennesker. Her kan man i rigt mål nyde den smukke flora og fauna og fredfyldtheden.

Det at være i en smuk, fredfyldt natur er den bedste medicin for den fysiske og psykiske sundhed.

Som det er nu, er det på mange strækninger nærmest livsfarligt at gå og cykle, fordi vejene er meget smalle, mange biler kører meget hurtigt og der er kuperet terræn.

I november 2009 blev der afholdt et møde arrangeret af Danmarks Naturfredningsforening og Agenda 21. På dette møde spurgte jeg de deltagende partirepræsentanter om deres holdning til denne søsti.

Repræsentanterne for Socialdemokratiet, Radikal Venstre, Socialistisk Folkeparti og de Konservative erklærede, at de fuldt ud støttede dette projekt.

Så det må vi forvente, at de fortsat gør.

Denne etablering af Esrum Søsti vil visse steder betyde ekspropriation, men lodsejerne vil få fuld kompensation og vil fortsat kunne nyde denne skønne natur, som naturligt må være almenhedens eje og ikke forbeholdt de få.

Publiceret 10 February 2019 06:00