Arkivfoto.

Arkivfoto.

DEBAT: Oprensning i Langstrup Mose

"Når forureneren i Langstrup Mose ikke vil betale, er det så rimeligt at kommunen betaler for nye skydebaner?," spørger debattøren i dette indlæg

Carsten Primdahl Lorentsen, Plantagevej 19, Fredensborg, skriver:

Tak til byrådet som har valgt at bruge syv millioner kroner på oprensning efter forureningen fra Karlebo Sogns Jagtforening i Langstrup Mose. Det er fremsynet naturpolitik.

Oprensningen efterlader spørgsmål. Hvilke overvejelser gøres der, når den forurenede tørvejord er fjernet? Skal arealet fyldes op? Og med hvilket materiale fylder man op med? Sand, ler, tørvejord? Opfyldningsjorden skal jo passe til mosejorden og biotopen. Eller overvejes det at undlade at opfylde arealerne, og lave vandhuller og sump i mosen til gavn for insekter, padder, dyre- og fugleliv? Det vil være en naturlig løsning, der samtidig sparer dyr lastbilkørsel og maskinarbejde i mosen. Til inspiration så er derpå nabogrunden til skydebanen lige lavet nye vandhuller.

Måske skal der nytænkes, så borgere og politikere overvejer, hvordan vi får reetableret Langstrup Mose som vådområde - samt forsinkelsesbassin for vandmasserne i Nivå og Langstrup å. I øjeblikket er Søborg Sø ved Græsted ved at blive reetableret som sø og eng.

Hvordan forholder Miljøudvalget sig til forureningen på den privatejede Asminderød Sogns Jagtforenings skydebane i Langstrup Mose? Bliver der ført miljømæssigt tilsyn her? Hvem skal betale den forurening og oprensning? Hvad med de mange jagtprøver betaler eksaminanderne for oprydning og forurening?

Selvom forureningen i mosen også skyldes en gammeldags naturpolitik, hvor mosen ingen værdi havde, og et manglende tilsyn fra kommunen, så er det et hævdvundet princip, at forureneren betaler for forureningen. Når forureneren i Langstrup Mose ikke vil betale, er det så rimeligt at kommunen betaler for nye skydebaner? Kan sociale klienter der snyder også få ekstra midler? Eller er der en eller anden form for retfærdighed?

Publiceret 30 November 2018 06:00