DEBAT: Lad fodboldbanen blive, hvor den er

'Fodboldanlægget i Humlebæk ligger godt, hvor det ligger,' skriver debattøren

Bo Hilsted, formand for Fritids- og Idrætsudvalget(S)

På mandagens byrådsmøde blev det vedtaget at undlade at bruge 200.000 kr., der var afsat til en forundersøgelse af en flytning af fodboldanlægget på Bannebjerggård.

Pengene bruges nu meget fornuftigt på en opgradering af lysanlæggene på Fredensborg og Humlebæk Stadion.

Jeg har hele tiden ment, at anlægget ligger godt, hvor det ligger, og at en flytning slet ikke vil give den fordel, man forestiller sig. Det vil være meget dyrt at etablere et anlæg i samme størrelsesorden et andet sted i byen.

Jeg kan ikke altid følge min gode byrådskollega, Thomas von Jessen, og da slet ikke da han foreslog, at anlægget med fordel vil kunne etableres i Humlebæk Syds nordlige del, ved Humlebæk Idrætscenter. Anlægget ligger forkert, der burde ligge stationsnære boliger i stedet er hans argumenter.

Dels er der de nævnte omkostninger, der formentlig vil gøre flytningen til et minusprojekt, dels vil fire til fem fodboldbaner, et par af dem med lysanlæg, ikke pynte på det Humlebæk Syd, vi er nogle, der kæmper for at bevare.

Som jeg husker von Jessens valgkamp for et år siden, var ingen udbygning af Humlebæk Syd et vigtigt element i den kampagne.

Hvad behovet for de stationsnære boliger angår, må jeg henvise til visionsoplægget for Humlebæk Bymidte, hvor der indgår et større antal boliger. Uanset hvilket projekt, man ender med, vil boliger utvivlsomt være en vigtig del af det.

Men i øvrigt har byrådet jo besluttet sig for at frede området i Humlebæk Syd i denne byrådsperiode, og så må vi jo eventuelt tage kampen igen om nødvendigt.

Publiceret 28 November 2018 06:00