Chjristian de Jonquiéres. Arkivfoto

Chjristian de Jonquiéres. Arkivfoto

DEBAT: Hold fast i byrumstanken

Af Christian de Jonquiéres, Kongevejen 38, Fredensborg:

Meget desværre havde jeg ikke mulighed for at deltage i borgermødet 23. august, der afholdtes omkring den del af Fremtidens Fredensborg, der har at gøre med Fredensborg Bymidte.

Har netop i juli måned læst en kronik i Politiken skrevet af radiovært Nis Boesdal (en gammel skolekammerat).

Kronikken tager sit udgangspunkt i en undersøgelse foretaget af en gruppe studerende på et amerikansk universitet, der rejste rundt mellem byerne i Europa. De gav sig selv den opgave at finde ud af, hvad det er, der gør en ferie god.

Mange syntes, det var spændende at se Eiffeltårnet om formiddagen og Picasso Museet om eftermiddagen.

Nogle måneder efter, de var kommet tilbage, var imidlertid det, der havde gjort mest indtryk, Torvet, som de huskede som dagens højdepunkt.

'People watching' var central, hed det i undersøgelsen - eller som den kendte danske byplanlægger arkitekt Jan Gehl har formuleret det: "Mennesker er menneskers største glæde."

Jan Gehl peger på forskellen mellem byrum og mellemrum, hvor der i rummene mellem bygningerne er stærk vind, total skygge, cykelstativer og byggeaffald og ekko, hvor ingen har lyst til at opholde sig, hvorimod byrummene inviterer til ophold med snak, pauser, people watching, kaffe, strikketøj og børn, der leger.

I tillæg til ovenstående kronik har jeg lige læst et fint interview i Frederiksborg Amts Avis med den nye forstander på Krogerup Højskole Rasmus Meyer, hvor han, efter min opfattelse, med rette peger på, at en højskole skal være et åbent drivhus og altså ikke en osteklokke.

Han siger endvidere, at en højskole skal være et sted, hvor man får mod og selvtillid til at træde ud i samfundet og byde det, han kalder for resignationskulturen trods.

De foreliggende planer for byudviklingen i Fredensborg, som skulle drøftes på det ovennævnte borgermøde, og også planerne for byudviklingen andre steder i kommunen, lægger, synes jeg, fin vægt på, at der netop skal være tale om byrum og altså ikke om mellemrum, og hvor det åbne drivhus og altså ikke osteklokken er i højsædet.

Det er fint med justeringer efter borgermødet, men det er vigtigt, synes jeg, at fastholde byrumstanken, der kan og skal være med til at styrke samtalen, fællesskabet mellem os og derigennem være med til at styrke den lokale identitet og forståelse for vores lokalsamfund og derigennem også vores lokale forretningsliv, der jo i nogen grad, ligesom i andre lokalsamfund, bløder.

Det fælles må gå forud for det egne, hvorigennem vi kan fastholde vores lokalsamfund i en nødvendig løbende udvikling fuld af innovation og kreativitet. Ellers går vi i stå og det skulle vi jo nødig.

Ovenstående tror jeg, at jeg ville have sagt, hvis jeg havde haft muligheden for at være til stede til borgermødet 23. august, og så synes jeg i øvrigt, at byrådet hurtigst muligt efter borgermødets afholdelse skal vedtage den endelige plan, så vi kan komme videre med fundraising og implementering. Det, synes jeg, er vigtigt.

Publiceret 12 October 2018 21:45