Thomas von Jessen (K) er glad for SFO'erne i Fredensborg Kommune. Arkivfoto: Peter Mailand

Thomas von Jessen (K) er glad for SFO'erne i Fredensborg Kommune. Arkivfoto: Peter Mailand

DEBAT: På høje tid, vi får SFO

Af Thomas von Jessen (K), medlem af Fredensborg Byråd:

Der er indgået politisk aftale om at ændre fritidshjemmene til SFO’er. Folkeskoleloven (2013) gør skolen til omdrejningspunktet for barnets liv i det enkelte område, så etableringen af SFO’er er på høje tid.

Aftalen fremgår af budgetforliget, som er offentliggjort på kommunens hjemmeside. Aftalen omfatter alle byrådets partier. Af aftalen fremgår det også, at personalenormeringer med uddannet personale og ledelsesstruktur forsætter uændret byrådsperioden ud. Den politiske følgegruppe (byråd og forældrebestyrelser) skal følge ændringerne.

Efter Det Konservative Folkepartis opfattelse bliver følgegruppens vigtigste opgave at undersøge, om der er mulighed og vilje til at etablere SFO-råd på hver SFO.

Vi finder det afgørende vigtigt, at forældrene omkring den enkelte SFO får en direkte adgang til at tage medejerskab af det pædagogiske indhold på hver SFO. Det ville desuden glæde os meget, hvis dette tillige kunne føre til udvikling af lidt forskellighed mellem de enkelte SFO’er.

Selv har jeg haft lejlighed til at være SFO-bestyrelsesformand, og husker, hvor konstruktivt det var, at både forældre, SFO-personale og ledelse samt skoleleder var med ved møderne, hvor vi tilrettelagde både hverdagen samt næste større fællesarrangement. Nu skal vi sørge for, at alt det gode fra tidligere kan fortsætte i den nye struktur.

Publiceret 19 September 2018 11:00