Carsten Bo Nielsen (V)

Carsten Bo Nielsen (V)

DEBAT: Nej til boliger i stueplan i Jernbanegade

Af Carsten Bo Nielsen (V), byrådsmedlem og medlem af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget:

Jernbanegade har i flere år været præget af tomme butikker. Efter den gældende lokalplan F1 fra 1982 må stueetagen til ejendomme i Jernbanegade kun anvendes til butikker, restauranter, pengeinstitutter og lignende.

Da udarbejdelse af en ny lokalplan for bymidten blev igangsat sidste år, var politikerne enige om, at detailhandelen fortsat skal prioriteres i bymidten; men at lokaler i stueplan også skulle kunne anvendes til kultur- og fritidsfaciliteter, udadvendt serviceerhverv og offentlige institutioner, da det ville bidrage til bymidtens liv ved at tiltrække mennesker og dermed tiltrække kunder til butikkerne.

Lokalplanforslaget, som har været i offentlig høring, og som der to gange har været afholdt borgermøde om, bestemte også, at der ikke måtte etableres boliger i stueplan mod Jernbanegade, Store Torv og Lille Torv.

Stor var derfor min overraskelse, da Socialdemokraterne, SF, De Radikale og Dansk Folkeparti ved Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets møde den 5. september vedtog, at stueetagen til de 2 ”betonklodser” i Jernbanegade 3 (biblioteksbygningen) og 16 (Kirkens Korshær mv.) kunne ombygges til boliger!

Venstre og De konservative stemte imod. I dag har en del læger og fysioterapeuter mv. klinikker på 1. sal i Jernbanegade. Dem vil vi meget gerne give mulighed for at rykke ned i stuen, og der kan også være andre, som gerne vil etablere erhverv i stueplan i Jernbanegade.

Hvis læger mv. flytter ned i stueplan, kan der indrettes boliger på 1. sal, som også er bedre egnet til boliger.

I Jernbanegade 3 ligger biblioteket på 1. sal. Venstre ønsker at få undersøgt mulighederne for at flytte biblioteket ned i stueplan, så biblioteket bedre kan bidrage til livet i Jernbanegade, og så kan kommunen sælge det gamle bibliotek til boliger.

Sagen er ikke endeligt afgjort, der er håb endnu! Lokalplanen skal endeligt behandles i byrådet den 1. oktober. Jeg håber, at A, B, F og O tænker sig grundigt om og kommer til at støtte Venstre i, at Jernbanegade skal være en forretnings- og erhvervsgade og ikke boligkvarter i stueplan.

Publiceret 14 September 2018 09:00