Politikerne betaler aflad på miljøets bekostning, mener Hossein Armandi.

Politikerne betaler aflad på miljøets bekostning, mener Hossein Armandi.

DEBAT: Politikerne køber aflad til skade for miljøet

Af Hossein Armandi, medlem af Borgernes Stemme:

Byrådet har bevilget en halv million kroner til en analyse af affaldssortering. Borgernes Stemme mener, at analysen kun vil se på de to alternativer, der p.t. diskuteres, husstandssortering i enten spande eller farvede poser.

Hvis man vælger løsningen med de to dobbeltspande, vil de fleste stadig skulle have beholdere inde, da man ikke render ud med hvert stykke plastic eller hver dåse.

En bedre løsning er, at man på centrale steder opstiller containere i lighed med de nuværende glascontainere. Så kan borgerne aflevere deres sorterede affald der. Det vil spare betydelige ressourcer til afhentning. Der er mange borger, der allerede sorterer affaldet og med jævne mellemrum afleverer det på containerpladsen.

På nuværende tidspunkt bliver kun 15% af det sorterede plastic i Danmark genanvendt. Resten bliver brændt sammen med dagrenovationen eller i dyre domme sendt til Kina, hvor det så bliver brændt under ukontrollerede forhold. Er der nogen, der har beregnet, hvad afhentning m.m. koster miljøet, samfundet og den enkelte borgers økonomi?

Man må konstatere, at med det nuværende tekniske stade gavner de foreslåede løsninger ikke miljøet, men koster masser af knappe ressourcer. Det er signalpolitik fra politikernes side, der på denne måde køber aflad, vel vidende at det ikke er til gavn for miljøet. ”Se vi gør noget, vi ved ikke hvad, men vi gør noget”.

Lad os afvente, at der findes bedre og mere miljørigtige løsninger, bl.a. standardisering og begrænsning af plastemballage, før vi kaster os ud i dyre ineffektive løsninger.

Publiceret 12 September 2018 22:00