Alexandra House må ikke rives ned, mener denne debattør. Arkivfoto

Alexandra House må ikke rives ned, mener denne debattør. Arkivfoto

DEBAT: Der er revet alt for mange huse ned

Af Lisbeth Gram Holdum, Veksebovej 9, Fredensborg:

Så er der igen planer fra kommunens side om at nedrive et af de bevaringsværdige huse i Fredensborg. Det er endda ejet af kommunen selv!

Jeg vil minde Fredensborg Kommune om, at man netop i den seneste kommuneplan forsøger at bevare de smukke gamle huse med høj bevaringsværdi. Alexandra House er et sådant hus. De gamle smukke huse er ét af Fredensborg bys største aktiver. Det gælder netop om at bevare dem i stedet for at rive dem ned.

Alexandra House bør i stedet indpasses i et eventuelt nyt byggeri.

Der er gennem årene revet alt for mange huse ned, som i dag ville have været et aktiv for byen. Men byrådet var ikke forudseende nok.

Publiceret 11 September 2018 06:00