DEBAT: Vi har brug for parkering ved Slotskirken

Af Poul Juul, Kovangen 532, Fredensborg:

Hermed et spørgsmål, som ikke blev berørt på borgermødet den 23.8.: "Hvordan forestiller kommunen sig, der i fremtiden skal parkeres, når vi skal i Slotskirken?"

Slotskirken er vores sognekirke. I dag parkerer kirkens besøgene foran slottet på de p-pladser, kommunen vil nedlægge. De få P-pladser, kirken selv har, dækker ikke behovet. Skal vi fremover parkere i kælderen under Netto-Aldi? En privat parkeringsplads, som ejeren når som helst kan lukke.

Kommunens ”helhedsplan” behandler slet ikke de mange ulemper, borgerne udsættes for. Parkeringspladsen foran slottet bruges af sommerens besøgende til rundvisning på slottet, i den reserverede have og Orangeriet. Parkering foran slottet er udgangspunkt for mange, der gerne vil se slottet, gå en tur i Slotshaven eller nyde en hyggestund ved Vaffelhuset. Det er også ugennemtænkt, at kommunen først har etableret en række oplevelsesruter i byen og Slotshaven og herefter besværliggør adgang ved at nedlægge P-pladser.

Hvor skal vi parkere, hvis vi i fremtiden vil til arrangementer i Kulturhuset som f.eks. Madam Mangor og FNYK? Der er plads til 130 besøgene i Kulturhuset, men der er kun afsat 10 parkeringspladser. Hvor skal TV-stationer og politibetjente holde ved kongelige begivenheder? Hvor skal Esrum Sø Rundt brede sig?

Der kom på borgermødet intet svar på, hvorfor vi, der bor i Endrup-området, i fremtiden skal ud på A6, gennem 2 rundkørsler og Slotsgade, hvis vi vil til slottet, Vandrehjemmet, Kulturhuset eller Store Kro. Fremover kan vi ikke bruge Rosingvej. Det er grim dobbeltmoral, når politikere kæmper for reduktion af trafikken på A6, hvis det gælder modulvogntog og Vejdirektoratet, men samtidig selv øger belastningen på A6.

En embedsmand oplyste på borgermødet, at der kun nedlægges 20 P-pladser foran slottet. Det er misinformation. Jeg har endnu engang optalt, at der nedlægges 55 parkeringspladser: 26 foran slottet, 9 pladser ved Dr. Ingrids anlæg mod Slotsgade, 9 pladser ved Under Kronen, 7 pladser foran EDC og yderligere 5 pladser, når der ikke holder busser efter kl. 18.

Kommunen mangler penge. Projektet koster 50 mio. kr. Kommunen har kun 25 mio. kr. Jeg opfordrer kommunen til at starte projektet med Lille Torv, Store Torv og butiksområdet i Jernbanegade, som alle synes om. Men læg de ødelæggende planer om at nedlægge p-pladser foran slottet og Dr.Ingrids Anlæg i mølpose. Det er et projekt, som kun få borgere i Fredensborg By har ønsket. Og som slet ikke gavner byen.

Publiceret 09 September 2018 07:00