DEBAT: Svar til Poul Juul om udviklingen af Fredensborg by

Af borgmester Thomas Lykke Pedersen og udvalgsformand Lars Simonsen, Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

I et debatindlæg her i avisen stiller Poul Juul (PJ) en række spørgsmål, som han beder om svar på inden borgermødet i Fredensborg den 23. august.

Vi har forsøgt at svare kort som muligt – og vil opfordre alle interesserede til at deltage i mødet på torsdag for at høre nærmere om projektet.

PJ: Hvorfor skal de særdeles velfungerende parkeringspladser foran slottet fjernes?

Fordi vi med den strategiske helhedsplan for Fredensborg Bymidte bl.a. ømsker at

- Området foran slotsporten bliver mere oplevelsesrigt med smuk udsig til både slot, by, Langedam og Esrum sø. De mange biler og busser blokerer i dag for udsyn på tværs.

- Frederik IV’s Bro gøres til en storslået landskabelig passage med inspiration fra samtiden.

- Bagerdammen og Dr. Ingrids Anlæg renoveres så dalstrøget og byens blomstrende havekarakter fremhæves.

PJ: Hvorfor vil kommunen flytte Vaffelhuset foran slottet?

Fordi en flytning af ishuset vil forskønne området omkring indgangen til slottet, når ishuset i mindre grad står i vejen for et frit udsyn fra den påtænkte broplads til slottet og mod Skipper Alle.

PJ: Hvorfor skal der skabes særlige muligheder for nogle få turistbusser?

Turistbusserne er et vilkår i bymidten, især i sommermånederne. Projektet skal håndtere mange forskellige trafikantgrupper, herunder bilister, gående, cyklister, varekørsel og turistbusser. Dette bliver forenklet i projektet, bla. ved at gøre Jernbanegade ensrettet på hele strækningen fra slottet og frem til A6. Ved at flytte parkeringen af turistbusser væk fra forpladsen til slottet og Dr. Ingrids anlæg bliver arealet mere dedikeret til ophold og grønt byrum mellem slottet og Kulturhuset.

PJ: Hvordan skal Kulturhuset fungere fremover, når de fleste parkeringspladser fjernes?

Kulturhuset har i dag ikke egne p-pladser tæt på huset. Brugerne parkerer i stedet, hvor de kan finde plads på vejarealer og ved slottet. I projektet planlægges 10-12 pladser samt én handicapparkering nærmest indgangen til kulturhuset. Ved større begivenheder skal der parkeres i bymidten.

PJ: Hvorfor skal vi, der bor i Endrup-området, jages ud på A6 gennem to rundkørsler og Slotsgade, hvis vi vil til slottet, vandrerhjemmet, Store Kro eller Kulturhuset?

Her er svaret det samme som ved spørgsmålet om turistbusserne.

PJ: Hvorfor køber kommunen ikke det gamle posthus, lige som man har gjort i Humlebæk, og inddrager det i planlægning?

Det har i kommunes budget ikke været muligt at finde midler til at købe huset.

PJ: Hvorfor er Netto- og Aldi-komplekset holdt uden for planlægningen?

Den er ikke en del af helhedsplanen. Det er en privat ejendom og der er ikke modtaget aktuelle udviklingsønsker for arealet.

Endelig kan vi oplyse Poul Juul om, at kommunen på ingen måde er ”gået i flyverskjul” om borgermødet. Det er annonceret tre gange i Uge-Nyt, der er udsendt en pressemeddelelse 9. august, ligesom mødet er annonceret på både kommunens Facebookside og hjemmeside og fint omtalt i Frederiksborg Amts Avis.

Publiceret 22 August 2018 08:00