Hans Andersen.

Venstres beskæftigelsesordfører Hans Andersen. Pressefoto

DEBAT: Langtidsledige i Fredensborg har fået gavn af regeringens jobpræmie

Af Hans Andersen (V), beskæftigelsesordfører og valgt i Nordsjællands Storkreds:

Da Venstre overtog nøglerne til Statsministeriet i 2015, var det bl.a. med målsætningen om, at flere skal forsørge sig selv. For det er forudsætningen for vores velfærdssamfund, at alle dem, der kan, forsørger sig og sine og bidrager til fællesskabet.

Derfor har regeringen arbejdet målrettet på, at flere skal skifte offentlig ydelse ud med en lønseddel. Vi har eksempelvis indført en særlig jobpræmie til langtidsledige, der kommer i arbejde, på op til 2.500 kr. i 18 måneder.

Og det har været en succes – næsten 40.000 langtidsledige er blevet belønnet for at komme i arbejde fra april til december sidste år.

I Fredensborg Kommune kan vi glæde os over, at 258 langtidsledige har fået jobpræmien og dermed er trådt ind på arbejdsmarkedet. Det er først og fremmest godt for den enkelte men også for kommunekassen. Jeg glæder mig over, at Venstres politik understøtter det økonomiske opsving.

For det er nu, vi har mulighed for at få alle dem, der kan, med i det arbejdende fællesskab – til glæde for den enkelte og for samfundet. Derfor skal vi blive ved med at sætte ind med initiativer, der hjælper ledige i arbejde.

Venstre og regeringen har vist, hvilken vej vi skal gå. Vi stiller krav. Men ikke urimelige krav, selvom nogle gerne vil skyde det os i skoene. For vi rækker en sikker hånd ud til dem, der har mest brug for det – eksempelvis med statspuljeprojektet ”Flere skal med”, der skal sikre, at langtidsledige på kontanthjælp får den hjælp, de har behov for. Og vi motiverer gerne med en gevinst for at komme i arbejde – eksempelvis med jobpræmien, som 258 nu tidligere langtidsledige i Fredensborg Kommune kan glæde sig over.

Vi er kommet langt. Vi har det laveste antal offentligt forsørgede i over 10 år. Nu handler det om at få de sidste med.

Publiceret 02 August 2018 07:00