Louisianas grundlægger Knud W. Jensen på trappen foran Louisiana.

Louisianas grundlægger Knud W. Jensen på trappen foran Louisiana.

DEBAT: Knud W. Jensen skal have sin egen vej

Af Kurt Randløv, Stenhøj Have, Birkerød:

I anledning af Knud W. Jensen 100 års mærkedag i 2017 opfordrede jeg Fredensborg Kommune til, at der skulle laves en skulptur/buste af Knud W. eller opkaldes en plads efter ham. Yderligere har jeg foreslået kommunen at markere Knuds privatbolig på Jacobsmindevej 25 med en mindeplade. Det var på en tur fra dette hus, at Knud W. opdagede Louisiana. Og det er i dette hus, at mange kunstnere f.eks. Giacometti og Karen Blixen har nydt glæde af Knuds gæstfrihed, og hvor der er udviklet mange ideer, festet og ført kreative samtaler.

Knud har boet i huset fra 1952 og til sin død i år 2000. På en researchtur i området kunne jeg se, at husets nye ejer er i fuld gang med renovering. Slemt ser det ud; men formodes at ende godt.

Knud W. Jensens vej

Da Knuds hus, huset på Jacobsmindevej i Sletten, har haft en meget central betydning for tilblivelsen af Louisiana og for museets fortsatte udvikling, vil jeg komme med endnu et forslag for at hædre Knud W. Jensen: At omdøbe Jacobsmindevej til Knud W. Jensens vej.

Louisianavej og P-kaos

Louisiana ligger som bekendt på Gl. Strandvej 13, det lille stykke vej, der løber forbi Louisiana og munder ud i Humlebæk Strandvej. Det lille stykke Gl. Strandvej kunne omdøbes til Louisianavej – der derved forbindes smukt med Louisevej. Det kræver blot, at det er helt sikkert, at Louisiana bliver liggende. Ellers skal vejnavnet igen skifte. Sagt på en anden måde, at områdets villakvarter kan klare den store trafikale belastning med de mange biler.

Der skal kunne parkeres ordentligt uden at være til gene for beboere og gæster til museet. Der kommer også mange børn og ældre til museet. Heldigvis er ingen, så vidt jeg ved, kommet til skade endnu. Der sker 'kun' jævnligt tyverier fra bilerne.

Louisiana må til 'lommerne', og kommunen må tilbyde problemfri p-områder. Museet er i princippet placeret forkert i forhold til dets store succes. Trafikken er en for stor belastning for det lille, skønne villaområde i Humlebæk; men nu er Louisiana der, og der må tænkes kreativt og konstruktivt for at løse p-opgaven med f.eks. p-hus oven på eller under jorden, tidsbegrænset parkering, betalings-pladser med overvågning, p-pladser i større afstand fra museet med forbindelser med shuttelebusser, separate personale-pladser, lysskilt der meddeler, at alle p-pladser er optaget osv.

NB. Louisiana fylder 60 år 14. august. ”En god anledning til at foretage sig et og andet,” skrev jeg til kommunen.

Publiceret 20 July 2018 08:45