Erhvervspraktik til folkeskoleelever i Fredensborg Kommune

Debat Hvert år modtager Fredensborg Kommune folkeskoleelever, der skal i erhvervspraktik i en uge. Kommune som den suverænt største arbejdsgiver i Kommunen har en vision om at gå forrest i forhold til at oprette flere praktikpladser til folkeskoleelever.

Unge i niende og tiende klasse skal til at påbegynde den obligatoriske erhvervspraktik. For nogle er det nemt, for andre svært at finde en virksomhedspraktik. Samtidig skal virksomheden være spændende, motiverende og have trygge rammer.

Det er vigtigt at styrke elevernes kendskab til arbejdsmarkedet ved at forbedre skolernes mulighed bl.a. ved at tilbyde elever i folkeskolen erhvervspraktik.

I en tid hvor mange unge er usikre på, hvilket arbejdsliv der ligger for enden af deres uddannelsesvalg, har de brug for, at kende til arbejdsmarkedet.

Mange unge vælger at gå gymnasievejen og fravælger erhvervsuddannelserne. Vi skal oplyse de unge, om at der inden for erhvervsfagene også er spændende jobmuligheder og motivere dem til at vælge en faglig erhvervsuddannelse. For derigennem bryde med tabuet om at en gymnasial uddannelse er bedre end erhvervsuddannelse.

Vi skal give de unge en hånd og vise dem at vi tror på dem, da de er vores fremtid. Det skylder vi de unge og det skylder vi fremtiden.

Publiceret 27 June 2018 15:00