DEBAT:

Få tjek på varmen

Arne Lund, langebjergvej 260a, 3050 Humlebæk

Debat Fredensborg Kommune har taget det gode initiativ, at folk kan få lavet et energitjek af deres boliger for at se, hvor der siver varme ud, og hvor der trænger kulde ind. Det gode initiativ viser sig imidlertid kun at omfatter boligejere, der bor i eget hus, mens vi, der bor i det almene sociale boligbyggeri, ikke er omfattet af tilbuddet. Og hvorfor ikke?

Det almene byggeri omfatter vel halvdelen af alle boliger her i kommunen, så det er jo oplagt, at se på hvilke energibesparelser, der ligger her. Kommunen er ikke ene om at være blind for mulig energieffektiviseringer i det almene sociale boligbyggeri. I regeringens nye energiudspil er der ikke til at få øje på energieffektiviseringer i lejeboligerne. Dette har affødt kritik fra fagforeningerne, blandt andet 3F samt fra Bygherrreforeningen. Begge skriver i deres høringssvar, at der ligger betydelige energieffektiviseringer (og mange jobs) i at energieffektivisere den eksisterende boligmasse.

At der kan spares på energiforbruget ved at sætte flere termovinduer i eller installere smart teknologi, som sørger for, at radiatoren kun er tændt, når det er nødvendigt - for nu blot at nævne nogle af de mest oplagte muligheder.

I betragtning af alvoren i de igangværende klimaforandringer, er det absolut nødvendigt, at alle parter - og det gælder også Fredensborg Kommune - hæver ambitionsniveauet markant, og ser på alle de muligheder, der findes for at reducere energiforbruget, uanset hvor det måtte være, og altså også i det almene sociale byggeri.

Det er vigtigt, at kommer i gang, inden det klimamæssige- og samfundsøkonomiske efterslæb bliver for svært at indhente. Jo længere passiviteten varer, desto dyrere bliver det for borgerne, og for alle offentlige instanser..

Publiceret 06 June 2018 06:00