DEBAT:

Nivå Ny Bymidte: Nu skal vi i gang!

Kresten Storgaard, Mette Båstrup-Larsen, deltagere i initiativgruppen Smuk Nivå Midtby

Vores Kommune har inviteret os alle sammen til at deltage i udvikling en af en ny bymidte i Nivå. Det vil vi godt være med til. Der er brug for alle gode kræfter, hvis vi skal undgå den elendige løsning som ejerne af centret, KFI, har fået udarbejdet. Der var for mange boliger, for få butikker, det var for højt, for tæt, for grimt og for lidt grønt.

Vores borgmester har personligt lovet os, at der bliver seriøs borgerinvolvering i planlægningen af en ny Nivå Midtby, hvor borgerne gennem arbejdsgrupper kan påvirke den fremtidige løsning fra plan til realisering. Det tror vi på! Så mød op og deltag i de arbejdsgrupper der bliver nedsat.

Som Nivåborgere har vi en primær interesse i at skabe en midtby med gode handelsmuligheder, aktiviteter og oplevelser. Vi ønsker mere end de to butikker, KFI og Kommunen har talt om. Vi ønsker plads til de små butikker - vi vil stadig gerne have plads til apoteket, frisøren, grønthandleren, vinhandelen og tøjbutikkerne – og gerne mange flere. Vi skal indgå positivt i arbejdet med at skabe denne nye spændende midtby, et eksperiment, der gennem forpligtende aktørsamarbejde skal skabe forstadens nye aktive midtby.

Ønsker til lokalplan for centerområdet er følgende:

Byggeriet på centergrunden skal tænkes ind i sammenhæng med det stationsnære område både som integreret del af ”Generationernes hus” og Nivås fremtidige bymidte.

Områdets bebyggelsesprocent skal ikke hæves. Der sikres et grønt område, hvis minimusstørrelse er som den nuværende Grønning.

Dette kunne udformes for eksempel via en grøn kile fra stationen, gennem hele bymidten som et fællesareal for aktiviteter, mødested og rekreation for alle nivåboere.

Bebyggelsen bliver højst 2 til 2½ boligetager, så den passer ind i Nivå. Bebyggelsen bliver en blanding af ejer-, andels- og lejeboliger.

Arkitektonisk æstetik har stor betydning. Der skal etableres en bebyggelse, der arkitektonisk bygger videre på teglværkstraditionen med skrå tegltag.

Som minimum sikres handels-, aktivitets- og kulturliv i gadeniveau i det gennemgående gadeforløb (uden P-pladser) fra station til fællesarealer.

Trafik: Adgangsforhold til denne del af Bymidten skal sammentænkes med adgangsforhold til de øvrige dele af Bymidten og Stationen. Der skal sikres parkering udenfor de vigtige aktivitets- og forretningsstrøg, der sikrer parkering til beboere, erhvervsdrivende, besøgende og pendlere.

Publiceret 01 June 2018 07:00