DEBAT:

Fremtidens Folkeskoler

Jesper Tvilde, vælgerforeningsnæstformand, Thomas von Jessen, gruppeformand:

Det Konservative Folkeparti ser meget frem til alle de debatter om kommunens skoler, der vil komme inden for kommunens udviklingsprojekt ”Fremtidens Folkeskoler”: Vi skal ny- og udbygge vores skoler for ca. en mia. kr. i de kommende år.

Det er en stor investering, som kræver grundige overvejelser og debat. Vi har haft en stor åbningskonference med et væld af ekspertbidrag, og vi var med!

Vi finder det meget vigtigt, at undervisningen i kommunens skoler udvikles i takt med tidens og globaliseringens skiftende krav til børn og unge.

For os vil ord som: Faglighed, viden, dannelse være vigtige mål for elevernes læring. Vi mener også, at vi skal vove at vise større tillid til lærere og pædagoger. Vi har desuden mål om kompetencer inden for mindst to fremmedsprog samt en grundlæggende naturvidenskabelig forståelse for vores verden nu og i fremtiden højt oppe på vores ønskeseddel.

Vi vægter også de kreative fag, herunder idræt, højt, da de medvirker til at frigøre fantasi og innovative kompetencer hos børnene.

Det konservative Folkeparti står helt bag folkeskolelovens (fra 2013) mål om mere projektorienteret samarbejde omkring det faglige mellem børnene. Disse arbejdsmetoder vil børnene møde mange gange senere i studielivet og arbejdslivet, og det er derfor absolut ikke for tidligt, at de også møder dem i Folkeskolen.

Det Konservative Folkeparti finder også, at Folkeskolens krav om samarbejde mellem pædagoger og lærere i indskolingen er meget givtig for børnenes læring. I det hele taget finder vi formålstjenligt, at børnene i deres skoletid også møder andre professionelle i deres skolehverdag ud over lige lærere.

Vi gentager dog, at vi fra start ikke var tilhængere af de lange skoledage med obligatorisk lektielæsning i skoledagen, da vi mener, at de lange skoledage er i vejen for børnenes fritidsliv (sport, musik eller andet) og dermed en begrænsning i familiernes og børnenes frihed til at tilrettelægge deres hverdag. Lige de lange skoledage er vi derfor absolut ikke tilhængere af.

Vi ønsker lokale løsninger til at begrænse skoledagens længde, sådan som der også siden der skabt muligheder for af undervisningsministeren.

Desuden finder vi det afgørende vigtigt, at også lærere, pædagoger og ledelse på skolerne er aktive bidragydere i denne udviklingsproces.

De med deres professionalisme ved trods alt bedst.

Publiceret 29 May 2018 06:00