Arkivfoto.

Arkivfoto.

Mindeord:

In memoria Børge Stjernholm

En gammel og velkendt fredensborger, advokat Børge Stjernholm, er død 13. maj. En dejlig solskins-feriedag i Kerteminde stoppede hans hjerte pludseligt. Han blev 72 år gammel.

Børge kom oprindelig fra Odense, hvor han var spejder med stort S og hvor han også traf sin dejlige kone Helle som ganske ung. Det var kærlighed ved første blik, og den varede hele hans liv.

Børge Stjernholm var engageret i mange gøremål, og “et ord er et ord” har været et bærende princip for hans virke i både forretninger og foreninger.

Drivkraften for Børge var lysten til at hjælpe, hvor han kunne, både professionelt og i de foreninger, han var medlem af. Han var blandt andet formand for Bloddonorerne i Danmark i en årrække, Erhvervsrådformand i Fredensborgs Erhvervsråd – og ikke at forglemme Fredensborg by's julemand i mange år. Sidstnævnte var nok det tillidshverv, han var mest stolt af!

Fredensborgs trivsel har i det hele taget ligget Børge Stjernholm på sinde og hans engagement, virkelyst og udadvendte, joviale facon gjorde ham samtidig til et skattet og et særdeles aktivt medlem af Rotary og Fredensborg Handels- og Håndværkerforening.

Både via disse foreninger og som medlem af Fredensborg Kommunes Erhvervsråd arbejdede Børge Stjernholm for at fremme samarbejdet mellem kommunen og det lokale erhvervsliv.

En særlig tak skylder vi ham for hans initiativ på Frederiksborg Slotssø, hvor han fik genetableret bådfarten.

Han vil blive savnet, ikke mindst af sine venner og naboer.

Æret være hans minde!

Ørving Paludan

Publiceret 22 May 2018 11:00