DEBAT:

Netto i Humlebæk – en gøgeunge

Af Claus Adelhardt, Gl. Strandvej 116 B, Humlebæk

I Lokalavisen 17. april havde byrådsmedlem Mie Stattau, Venstre, et indlæg angående trafiksikkerhed i relation til Netto og ønsket om udvidelse af butiksarealet.

Jeg har den tvivlsomme fornøjelse på 22. år at være nabo til Netto. Da vi tilflyttede i 1996 var Netto allerede etableret, så vi var forberedte på støjgener, men det gjaldt ikke de daværende naboer. Så vidt jeg blev orienteret, tillod den daværende lokalplan, at der på Netto grunden måtte etableres liberalt erhverv med bolig (bolig med liberalt erhverv). Til stor utilfredshed for naboer besluttede kommunalpolitikerne en ændring, som tillod detailhandel med bolig. Det blev udmøntet i den nuværende bygning, men med en 1. sals lejlighed i den nordvendte gavl. Lejligheden blev aldrig beboet, men lokalplanen var måske pro-forma opfyldt.

Oprindeligt blev der etableret skrå parkering langs bygningen og på arealet, hvor der i dag er varegård. Det blev hurtigt klart, at kundetilstrømningen betød parkeringskaos på Torpenvej, hvilket åbenbart var en overraskelse for de besluttende politikere. Da Netto i 1996-97 søgte om tilladelse til at inddrage nabogrunden, der bestod af en brandskadet ældre patricia villa, til parkeringsplads, var det begrundet i sikring af bedre og sikre trafik- og parkeringsforhold. Politikerne ændrede endnu en gang lokalplanen efter Nettos ønske, forudsat, at Netto betalte for anlæggelsen af den nuværende rundkørsel. Lokal planen indeholdt nu ikke længere krav om bolig, som blev sløjfet.

Den nuværende butiksstørrelse flugter ikke med Nettos nuværende og fremtidige butikskoncept, og det er åbenlyst for alle kunder, at butikken er for lille. Det er derfor forståeligt, at Netto ønsker en udvidelse med inddragelse af endnu to parcelhusgrunde. Dette ønske bør efter min opfattelse ikke imødekommes, da Nettos placering i første omgang aldrig skulle være godkendt. Butikkerne på Torpenvej og Strandvejen er karakteriseret ved mindre detailhandlende og liberalt erhverv i balance. En endnu større Netto butik vil virke malplaceret.

Et politisk flertal anlægger samme synspunkt, men nogle politikere, her repræsenteret ved Mie Stattau, ønsker at tilgodese Netto i trafiksikkerhedens tegn. En større og moderniseret butik vil naturligvis tiltrække flere kunder, formentligt fra nærområdet, det vil være naivt at tro andet, og så kan vi måske om 2-3 år stå i tilsvarende situation, hvor trakfikproblemer debatteres.

Hvis Mie Stattaus primære sigte er trafiksikkerhed i relation til bakkende lastbiler på Torpenvej, kunne politikerne, hvis der er juridisk hjemmel, tillade Netto kun at få store lastbil leverancer før kl. 8 om morgenen. Det sker i vist omfang allerede i dag, og det kunne udvides.

Publiceret 25 April 2018 09:00

SENESTE TV