DEBAT:

Bus 150S ikke endeligt reddet

Thomas von Jessen, Gruppeformand (K), Solvænget 1, Nivå

Regionen behøver alligevel ikke spare 60 mio. kr. i 2019, idet kassen ser bedre ud end først antaget. Passagererne har nemlig valgt dyrere billettyper end nødvendigt. Det redder bus 150S på strækningen Gl. Holte - Kokkedal et år frem.

Naturligvis skal Fredensborg Kommune og infrastrukturudvalget reagere med et brev til regionsrådet, hvis en så vigtig buslinje som 150S er truet, men lad os ikke gøre os nogen illusioner: det er ikke protestbrevet, der har gjort udslaget. Det har udviklingen i kassen. Og det kun for 2019. Der er altså ikke tale om en politisk sejr!

Herefter tårner der sig nye og ganske alvorlige problemer op for Regionsrådet og busdriften i hele regionen. Det er regionen, der har ansvaret, hvis en buslinje kører gennem tre kommuner og relativt få stop undervejs.

Letbanen på Vestegnen bliver dyr. Allerede fire-fem år før den står færdig, skal regionen begynde at afdrage på den, da anlæggelsen af den koster mange penge. Letbanen når som bekendt ikke til Fredensborg Kommune – ikke engang i nærheden. Derfor er det også den konservative regionsrådsgruppes principielle holdning, at merudgifterne til Letbanen bør dækkes ved besparelser på busdriften i de kommuner, som får glæde af Letbanen. Den der spiser maden, må også betale.

Men som om det ikke var nok. Efter 2020 tårner der sig endnu en økonomisk kæmpeudfordring op for regionsrådet. Alle lokalbaner i Nordsjælland, der forbinder Hundested, Frederiksværk, Hillerød, Gilleleje, Helsingør og Fredensborg, skal renoveres for anslået 474 millioner frem mod 2027. Dette er ud over de 60 millioner kroner til letbanen, og der er ikke afsat penge til det.

Hvis der ikke tilføres statslige midler til trafikområdet i regionerne, så ser det ikke bare dystert ud for den kollektive trafik – faktisk helt sort. Regionerne er bundet på hænder og fødder – de må f.eks. ikke flytte midler fra sundhedskassen over til trafikområdet.

Det Konservative Folkeparti skal nok støtte breve til regionen, der forklarer situationen set fra Fredensborgs side. Der er dog mere brug for, at vi lokale byrådsmedlemmer tager direkte fat i vores partifæller, der sidder i regionen, og forklarer dem vores synspunkter.

Det har jeg gjort – og den konservative gruppe i regionsrådet er helt på linje med os i byrådsgruppen.

Tiden er ikke inde til protestbreve – tiden er inde til handling.

Publiceret 24 April 2018 20:00

SENESTE TV