"Lad kunderne selv bestemme, hvor de vil handle! Jeg er selv kunde i både Netto og Humlebæk Bymidte, og mit handlemønster vil ikke ændres af Nettos størrelse. Det er jo de samme varer, " skriver debattøren i dette indlæg.

DEBAT:

Ja, til bedre trafiksikkerhed ved Netto, Humlebæk

"Lad kunderne selv bestemme, hvor de vil handle! Jeg er selv kunde i både Netto og Humlebæk Bymidte, og mit handlemønster vil ikke ændres af Nettos størrelse, " skriver debattøren i dette indlæg.

Mie Stattau, Venstre, Byrådsmedlem og medlem af Plan, Miljø og Klimaudv. samt Borgerservice, Arbejdsmarked og Erhvervsudv.

Der er meget trangt ved og i Netto, Humlebæk. Lastbiler med vareleverancer skal vende på Torpenvej og bakke ind på parkeringspladsen. Det sker på tværs af gående kunder, trafikanter og skoleelever på vej til og fra Humlebæk Skole.

Jeg stemmer ja for en udvidelse af pladsen til Netto, hvis der kan ske en forbedring af trafiksikkerheden. Nuværende principskitse, som Netto har indleveret til kommunen, har plads til forbedringer i form af at vareleverencer skal ske med indkørsel så tæt på Strandvejen, at der ikke skal vendes på Torpenvej.

Ved udvalgsmødet i Plan, Miljø og Klimaudvalget d. 10.04.18 foreslog Venstre, at Netto udarbejder en ny principskitse med forbedrede trafikforhold, samt at Netto opsætter og betaler støjhegn/mur op til de naboer, som ønsker det.

Der var ikke støtte til Venstres forslag undtagen fra SF med den begrundelse, at en udvidelse af Netto vil betyde færre kunder i Humlebæk Bymidte.

Dette på trods af, at Dansk Supermarked Group d. 26.10.2017 har skrevet følgende til kommunen ”Vi mener ikke, at en udvidelse af Netto vil ændre på kundestrømmen i bymidten i negativ retning.” og ”..vil en mere attraktiv butik tværtimod formentlig kunne tiltrække kunder til ikke blot Netto, men også bymidten.”

Kunderne skal bestemme

Lad kunderne selv bestemme, hvor de vil handle! Jeg er selv kunde i både Netto og Humlebæk Bymidte, og mit handlemønster vil ikke ændres af Nettos størrelse. Det er jo de samme varer.

Er der stemning for at lade Netto gå videre med planerne, skal der udarbejdes en ny lokalplan for området, som bliver sendt i høring. Vil Byrådet ikke gå videre med planerne, når naboer og kunder ikke at blive hørt.

Afgørelsen skal træffes i Byrådet d. 30.04.2018, og jeg håber, at de øvrige partier vil støtte muligheden for bedre trafikforhold.

Publiceret 14 April 2018 08:00

SENESTE TV