DEBAT:

Anlæg sikre cykelveje - og det er ikke i Lave Skov!

Af Arne Lund, Langebjergvej 260A, 3050 Humlebæk:

En læser opfordrer Fredensborg Kommune til at etablere en sikker cyklistpassage fra Veksebo, når den stærkt trafikerede Helsingørvej skal passeres. Jeg bor ikke selv i området, men kommer der af og til på cykel, så læseren har ret.

Det får hun desværre ikke noget ud af. Kommunen er vrangvillig, når der skal anlægges cykelstier på veje med megen trafik. Det gælder bl.a. skolevejene ved Sørup, og langs Hørsholmvej fra Brønsholm til Helsingørs bygrænse. Begge steder er der mange cyklister og en del gående. Kun på Hørsholmvej "beskyttes" disse mod bilerne af en hvid stribe.

Hovedstadsregionen anbefaler, at cykelstierne skal koordineres med nabokommunerne, så der ikke opstår missing links. Det kan derfor undre, at Fredensborg Kommune ikke var interesseret i at mødes med Vejdirektoratet og Helsingør kommune om emnet.

Det fremgår af mailkorrespondance med Vejdirektoratet fra december 2016. Direktoratet kunne her berette, at man i 2013 havde indbudt de to kommuner, men at "Fredensborg Kommune hverken besvarede henvendelsen, eller deltog i mødet. Der har ikke sidenhen været afholdt møde…om cyklistprioriteringen."

I stedet anlægges der - efter solidt lobbyarbejde fra Cyklistforbundet - en overflødig cykelsti langS Kystbanen, gennem den øde Lave Skov. Overflødig, fordi der allerede findes gode cykelstier langs Ny Strandvej, blot 2-400 m fra cykelstien i Lave Skov. De fleste cyklister vil nok foretrække, at køre på Strandvejen, hvor der er jævn trafik, og hvor medtrafikanters "sociale kontrol" gør Strandvejen mere tryg at færdes på.

Kommunens afgørelse baserer sig atter på en mangelfuld COWI-rapport, der hverken ser på om cykelstien på Strandvejen kan løse opgaven, eller på muligheden for anlæg af en cykelsti på Hørsholmvejen.

Publiceret 04 April 2018 09:00

SENESTE TV