Bo Frydendahl undrer sig over de markeringspæle, der er sat i Kokkedal blandt andet ved Usserød Å.

Bo Frydendahl undrer sig over de markeringspæle, der er sat i Kokkedal blandt andet ved Usserød Å.

DEBAT:

Alternativer til markeringspæle

Bo Frydendahl, Parallelvej 27, 2980 Kokkedal

Uge-nyt har skrevet om markeringspælene ved løberuter nær Usserød Å (Fredensborg Kommune kalder dem ”løbepinde”). De er godt nok ikke en fryd for øjet. Disse pæle fjerner den sidste rest af illusionen om et naturområde. Men der er heldigvis valide alternativer, der hver for sig ville gøre det muligt helt at eliminere disse skæmmende pæle.

1. Det ville være rart at vide, om disse pæle overhovedet har nogle brugere. Der observeres sjældent løbere på disse stier, og de fleste lokale løbere kender vel vejen.

2. Hvis der faktisk er et behov for konstant vejvisning, ville den bedste, billigste og miljøvenligste metode være at publicere nogle GPS-ruter på nettet. Dette kræver blot, at der i hver gruppe af løbere med behov for ruteplan er en deltager, der har et GPS-ur eller en smartphone.

3. Man kunne også vælge ved starten af løberuten at opsætte en lille kasse, hvor løbere kan tage en folder med et kort over området.

4. Hvis formålet kun er anvendelse ved lejlighedsvise større motionsløb, kunne man i stedet så ved disse lejligheder opsætte en temporær afmærkning (fx med bånd), der let kan fjernes bagefter.

5. Hvis kravet om en permanent fysisk markering fastholdes, må der kunne findes en mere diskret afmærkning. Så tæt som pælene står, er der ikke behov for lang synlighed. Skiltning i fodhøjde må kunne gøre det.

Publiceret 26 March 2018 19:00

SENESTE TV