DEBAT:

Overflødig cykelsti langs Kystbanen

Arne Lund, Langebjergvej 260A, 3050 Humlebæk

Der er anlægsprojekter, der, på trods af al sund fornuft, ikke er til at få aflivet. Et sådant projekt er det håbløse forslag om en cykelsti fra Nivå til Humlebæk, langs Kystbanen og gennem Lave skov. Håbløs, fordi der allerede findes parallelle gode cykelstier på Strandvejen, blot 2-400 m derfra.

Ressourcerne til gang- og cykelstier er begrænsede. Derfor gælder det om, at anvende pengene, hvor de gør mest gavn. I stedet for at bruge 7-10 mio kr. på endnu en cykelsti, parallelt med Strandvejens cykelsti, da vil det være langt mere fornuft i, at se på hvor i kommunen, der ikke findes cykelstier.

Her er det oplagt, at pege på Hørsholmvej, fra Brønsholm til Helsingørs bygrænse. En cykelsti her, vil være til stor nytte for de mange pendlercyklister, der må tage til takke med en smal cykelbane og en stribe maling. Desuden binder den Humlebæks og Nivås vestlige dele bedre sammen, og det tæller vel også?

Dét er der mere perspektiv i, frem for at anlægge cykelstier, hvor sådanne allerede findes.
Kommunens Teknik- og miljøudvalg vil nu anlægge en cykelsti gennem den meget øde Lave Skov. Alene af den grund vil stien næppe blive brugt ret meget. De fleste cyklister vil nok snarere foretrække at køre på Strandvejens cykelstier, hvor der er jævn trafik og hvor den "sociale kontrol" gøre Strandvejen mere tryg at køre på.

Udvalgets afgørelse baserer sig på (endnu) en mangelfuld COWI-rapport, der hverken ser på hvorvidt cykelstien på Strandvejen kan løse opgaven, eller på mulighederne for anlæg af cykelsti på Hørsholmvejen.

Uforståeligt, at udvalget træffer afgørelse på et så oplyst grundlag.

Publiceret 12 October 2017 06:00

SENESTE TV