Arkivfoto.

Arkivfoto.

DEBAT:

Store konsekvenser for unge uden uddannelse og job

Cømert Sonsuz, Socialrådgiver og byrådskandidat for Socialdemokratiet, Valmuens Kvarter 9, 2990 Nivå
Overgangen fra ung til voksen er en sårbar fase for mange unge i kommunen.
De unge skal træffe vigtige valg. I denne forbindelse er det ikke alle unge, der har de bedste forudsætninger. Unge der er vokset op i familier med få ressourcer og som ikke har klaret sig så godt i skolen hverken fagligt eller socialt, er en særlig sårbar gruppe. Unge uden uddannelse og manglende arbejdsmarkedstilknytning kan være i risiko gruppen for at blive socialt udsatte, hvilke kan få livslange konsekvenser for dem.
Unge uden uddannelse har statistisk set en større risiko end andre unge for at blive langvarige sociale klienter med arbejdsløshed, stor risiko for marginalisering. Undersøgelser peger også på, at unge fra familier som er på offentlige ydelser eller lav indkomst har statistisk sværest ved at gennemføre en ungdomsuddannelse.
Udsatte børn og unge har brug for nærværende hjælp og støtte så tidligt som muligt. Det er afgørende, at børnene og deres familier inddrages i forløbet, og at medarbejderne rykker ud til f.eks. skoler og institutioner, hvor børnene færdes til daglig.
Derfor er det vigtigt, at videreudvikle et skolehjem- samarbejde mellem skole, boligsociale helhedsplaner og få styrket SSP som bl.a. skal arbejde særligt på det kriminalitetsforebyggende arbejde samt sikre, at alle børn og unge får et godt børne- og ungdomsliv. Et liv uden unødvendige sociale vanskeligheder, kriminalitet, misbrug samt sikre at færrest muligt afbryder deres skoleforløb.

Publiceret 05 October 2017 06:00