DEBAT:

Hjælp de pårørende

Debattøren mener, at Fredensborg Kommune skal udarbejde en pårørendepolitik? #FredensborgKV17

Af Michael Huusom, Havrevænget 208, 2990 Kokkedal, Ældre Sagen og Seniorrådet

Skal Fredensborg Kommune udarbejde en pårørendepolitik? Ja, naturligvis!
Ældre Sagen og Seniorrådet gennemførte i fællesskab kommunens første store vælgermøde den 17. august i Rådhusets kælder. Ca. 100 borgere var mødt frem og stillede spørgsmål til repræsentanterne fra de fremmødte 11 partier. Et af spørgsmålene var:
Vil dit parti anbefale, at der udarbejdes en Pårørendepolitik og at der ansættes en Pårørendevejleder?
Jeg besvarede spørgsmålet således: Borgernes Stemme mener, vi skal have en pårørende politik, som derved sætter fokus og standard for alle øvrige kommunale beslutninger omkring pårørende.
Pårørende kan i denne sammenhæng være forældre til et barn med handicap, en ægtefælle til en uheldsramt person, naboer eller bekendte som aflaster en pårørende eller et familiemedlem som blot hjælper/afløser et andet familiemedlem.
Et stigende antal ældre med demens vil medføre et stigende antal ældre pårørende, og med det i tankerne anslås det, at ca. 4000 af kommunens borgere har begrebet pårørende tæt inde på livet.
Vi mener derfor, at kommunen bør udarbejde både en såkaldt Kvalitetsstandard for pårørende og en politik.
Denne politik skal som minimum indeholde:
En (nem) indgang til Kommunens Borgerservice eller evt. pårørendevejleder, medbestemmelse for patient og pårørende, kompetenceuddannelse for relevante sundhedspersoner, plan for koordinering mellem hospital, hjemmepleje, daghjem, aflastningshjem, frivillige organisationer under Frivilligcenter Fredensborg, netværksgrupper og naturligvis borgeren og de pårørende.
Selv om mange frivillige yder en fantastisk indsats indenfor det social-humanitære område, herunder som aflastning og afløsning for pårørende, er det på tide kommunen indfører en politik og en kvalitetsstandard på området pårørende. Andre Kommuner har både pårørendepolitik, pårørendevejleder og kvalitetsstandarder på området.
Går du, evt. som pårørende, ind for en pårørendepolitik, kan du glæde dig.
På de næste møder i Social- og Seniorudvalget skal de folkevalgte medlemmer tage stilling til om kommunen skal have en kvalitetsstandard på §84, afløsning og aflastning af pårørende til personer med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne.
Det er da en god begyndelse.

Publiceret 10 September 2017 10:00

Uge-Nyt Fredensborg nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Uge-Nyt Fredensborg
SENESTE TV