DEBAT:

Behov for svømmehal i Nivå

Pia Bødtker (S), Byrådsmedlem Fredensborg, genopstiller

Det er svært at forstå, at der overhovedet skal være en negativ debat om en svømmehal i Nivå, en svømmehal, som der ydermere er reserveret penge til på budgettet.
Kommunens borgere har længe manglet en svømmehal. Helt tilbage i 70'erne kom de første løfter om en svømmehal mellem de to skoler i Kokkedal og meget berettiget, er der nu mange borgere, der ønsker en svømmehal bygget.
Vi har en forpligtelse til at lære kommunens børn at svømme og begå sig ved vandet, og andre borgere behov for at motionere.
Derudover har vi borgere, der har behov for behandling i et varmtvandsbassin. Mange har rygskader efter et nedslidende arbejde, et stigende antal med gigtproblemer, borgere med handicap, alle vil de have glæde af og et stort behov for at kunne få lindrende behandling tæt ved, hvor de bor.
Selvom en håndfuld bedrevidende røster siger, at man da bare kan benytte sig af nabokommunernes svømmehaller, uden at de aner, om det overhovedet kan lade sig gøre især for de svage borgere, der har behov for den helbredende behandling.
Nej, det er slet ikke så nemt, hvis man ikke har nogen til at hjælpe sig med transporten til/fra en svømmehal i en nabokommune, når man er ældre og svag, og hvor blot det at komme op i en bus kan være et smertefuldt problem og økonomisk hurtigt kan udhule en folkepension.
I debatten om det fremtidige Nivå Center mangler også en debat om boligerne, der i de nu foreliggende forslag, skal opføres der. Boliger til enlige, vores hjemløse, ældreegnede boliger, der er et behov for alle de nævnte.
På gensyn til en god debat på Borgermødet om Nivå Centrets fremtid hos det tidligere Spar i Nivå den 22. august.

Publiceret 04 August 2017 14:30

SENESTE TV