DEBAT:

Sikkerhed på Lågegyde

Stig Langvad, Brinken 3 A, 2980 Kokkedal, Byrådskandidat (S)

Den relativt nyanlagte cykel – og fodgængersti langs Lågegyde er etableret for at skabe bedre og mere sikre forhold for cyklister og fodgængere, men den er endnu ikke gjort færdig og mangler cirka 200 m på det sidste stykke ned mod Strandvejen.
Der er uenighed om, hvordan forløbet skal være på det nederste stykke. Der skal tages hensyn til store og flotte træer, støj, trafiksikkerhed, ind – og udkørsel samt ekspropriation.
Med lidt fantasi og gensidig respekt kan man dog finde en løsning, der næsten 100% imødekommer alle interesser, og som kan realiseres inden for det afsatte budget på 2,5 mio. kroner. Det drejer sig blot om at se lyset og træffe de rigtige beslutninger.
Hvis man beslutter at lade stien krydse Lågegyde i en trafikchikane, hvor cykelstien i slutter dag, kan man sikre et godt forløb på den nordlige side af Lågegyde, og hvis man ændrer eller flytter den nederste trafikchikane, så den snævre ind og skaber cykelpassage udenom træerne, vil træerne kunne blive bevaret. Hastigheden på bilerne vil blive reduceret betydeligt, så støjen bliver begrænset og kørsel til og fra husene blive mere sikker. Det vil også betyde, at omkostningerne ved ekspropriation vil blive mindre.
Det bør være muligt at få gjort forløbet færdigt inden for kort tid. Det haster af hensyn til børnenes sikkerhed på vej til og fra stranden i et område, der er ved at ændre karakter fra sølvbryllup – til børnekvarter. Samtidig er det nødvendigt at skabe ro omkring husene, så de kan handles, hvis det ønskes.

Publiceret 06 July 2017 21:45

Uge-Nyt Fredensborg nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Uge-Nyt Fredensborg
SENESTE TV