DEBAT:

Skal der bruges syv millioner på Lergravene i Nivå?

Af Karl Pedersen, Bogårdsvej 201, Humlebæk:
Nivåborgere og landskabsarkitekt har på et møde præsenteret fremskredne planer for Nivå Lergrave tættest på jernbanen, jorden er Fredensborg kommunes. Der er budgetteret med 7 millioner af Byrådet.
Planerne for området er:
Børnelegeplads med begivenheder gennem året, aktiviteter, fysiske udfoldelser.
Motionsmuligheder, motionsredskaber for voksne. Løb, cykling.
Historie- og natursti til formidling.
Områder beregnet for aktivitet, stilleområder for naturbetragtning.
Overnatningsmuligheder, bålhytte.
For at gøre området egnet til alle ønsker åbnes området. Buskads skal ryddes, stier anlægges og  naturtyper dannes fra urørt skov over et par halvåbne typer til slette som evt. afgræsses, samt nyplantning. Det virker som om en park oprettes.
Området er forholdsvis lille, det er begrænset, hvad området kan bære og hvor mange aktiviteter der kan foregå, uden interesser kolliderer. Motionsaktiviteter er i direkte konflikt med natur.
På slette og i skov nord for lergravene er der rig mulighed for fysisk udfoldelse, madkurve og overnatning.
Områdets teglværkshistorie dækkes af gruppen, der værner om den gamle ringovn og giver glimrende rundvisninger.
Områdestørrelsen begrænser antallet af naturtyper.
Bynært slettelandskab og Laveskov findes mod nord . Der er en storslået park ved Nivågårdmuseet. Nivå strandpark tilbyder vand, som er  uden de farer lergravene har indbygget.
Få steder i Nordsjælland har man et teglværksområde, der har udviklet sig uden indgriben. Det fortæller, hvordan flora og fauna udvikler sig uforstyrret.
Lergravene skal bevares som de er.
For studie af områdets flora og fauna, kan der i vegetationen laves få  huller, der kun lige tillader udsyn. Måske en platform. Store åbninger gennem området forstyrrer det, man gerne vil se. Stier indskrænkes til det absolut nødvendige.
Børn elsker området, går på opdagelse, har hemmelige huler og bruger deres fantasi som  et friseret område umuliggør. Lad børnene beholde deres legemuligheder. Børn og voksne elsker naturen som den er.
Hvad får byrådet for 7 millioner?
Alt findes i nærområdet, noget unikt ødelægges! Skole- og ældreområdet trænger til 7 mio.!
Arbejdet med området synes foregået i en lukket gruppe med meget lidt offentlig information. Kommer en offentlig høring?

Publiceret 17 February 2017 09:30

Uge-Nyt Fredensborg nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Uge-Nyt Fredensborg
SENESTE TV