Rækkehusene i to afdelinger på Boserupvej i Humlebæk skal have nyt tag og renoverede facader, og arbejdet går i gang i denne måned. Pressefoto

Rækkehusene i to afdelinger på Boserupvej i Humlebæk skal have nyt tag og renoverede facader, og arbejdet går i gang i denne måned. Pressefoto

MT Højgaard skal renovere 91 rækkehuse

Hejrevangens Boligselskab og MT Højgaard har underskrevet en kontrakt, der tildeler MT Højgaard hovedentreprisen på renoveringen af 91 rækkehuse på Boserupvej i Humlebæk.

Hejrevangen Boligselskabs afdeling 5 og 6 indeholder 18 blokke bygget i 1968.

Eternitbølgepladerne skal udskiftes med fast undertag og betontagstenstag, der skal etableres nye forstærkninger i facaden til det nye tag, og vinduer og døre skal udskiftes.

Desuden vil alle loftrum og effekter på lofterne blive asbestsaneret i forbindelse med udskiftningen af tagbelægningen. Boligerne er beliggende i de ulige numre på Boserupvej 201-351 og 401-461.

Bliver boende imens

Arbejdet vil blandt andet blive udført af MT Højgaards egne tømrer- og murerafdelinger, som vil gå i gang med arbejdet allerede her i maj.

Arbejdet vil blive udført, mens beboerne stadig bor i boligerne. Arbejdet forventes afsluttet i september 2020, og kontrakten har en værdi af omkring 40 mio. kroner.

jesl

Publiceret 14 May 2019 08:00