"Sprogpilot" giver børnene mere lyst til at læse og skrive, viser en evaluering. Foto: Mostphotos

Læsetilbud til eleverne er flyvende fra starten

Det et år gamle læsetilbud "Sprogpiloten" øger lysten til at læse og skrive

For et år siden lettede kommunens nye læsetilbud, "Sprogpilot", som er et lokalt læsetilbud med korte intensive kurser. En ny evaluering viser, at tilbuddet har stor effekt, og at eleverne får mere lyst til at læse og skrive.

Børne - og Skoleudvalget behandlede på septembermødet en evaluering af kommunens læsetilbud Sprogpilot. Udvalget er meget begejstrede for de foreløbige erfaringer

"Indtil for et år siden var kommunens læsetilbud til de elever, der har svært ved at læse, samlet i læseklasser på Humlebæk Skole. Her var der plads til 27 elever. Det tilbud blev ændret fra skoleåret 2017-18, hvor et nyt tilbud, Sprogpilot, blev lanceret. Nu holdes der intensive læsekurser på ni uger lokalt på alle kommunens skoler. Dermed kan eleverne blive i nærmiljøet og i deres egen klasse. Det første år har 109 elever deltaget," skriver Fredensborg Kommune i en pressemeddelelse.

Alle er tilfredse

Både elever, forældre og skolens personale udtrykker tilfredshed med tilbuddet. Det er udvalgsformanden yderst tilfreds med.

”Resultaterne er overbevisende. For eksempel har eleverne på mellemtrinnet i gennemsnit forbedret deres tekniske læsefærdigheder med, hvad der svarer til næsten et helt skoleår, ligesom eleverne i især indskolingen har fået langt større lyst til at læse og skrive”, siger Per Frost Henriksen, og fremhæver derudover forløbets positive effekt på elevernes trivsel:

”Jeg glæder mig ikke mindst over, at skolerne også oplever, at eleverne med læseudfordringer har fået mere selvværd og motivation af at deltage i Sprogpilot, og at det er med til at gøre op med tidligere tabuer om ordblindhed”.

Evalueringen peger derudover på, at mange elever i Sprogpilot er blevet bevidste om deres behov for og brug af læse-skrivestøttende it-redskaber, så de kan deltage på lige for med klassekammeraterne i almenundervisningen.

Kapp

Publiceret 21 September 2018 07:00