Vibeke Zoffman fra Kokkedal er udnævnt til professor. Pressefoto

Vibeke Zoffman fra Kokkedal er udnævnt til professor. Pressefoto

Kokkedal har fået en professor på Riget

Vibeke Zoffmann udnævnt til professor ved Rigshospitalet og Københavns Universitet

Navne Vibeke Zoffman fra Kokkedal er udnævnt til professor i translationel empowerment ved Insititut for Folkesundhed, Københavns Universitet og ved Rigshospitalet, Juliane Marie Centret.

"Vibeke Zoffmann er ophavskvinden til den anerkendte samtalemetode Guidet Egen-beslutning (GEB), som mange sygeplejersker i Danmark allerede har hørt om eller afprøvet. GEB er oprindeligt udviklet til vanskelige diabetesforløb, men metoden er i dag udbredt til mange andre kroniske sygdomme. Som en del af professoratet skal Vibeke Zoffmann arbejde videre med udbredelsen af GEB til klinisk praksis både nationalt og internationalt. Blandt andet via den digitale version af metoden, der for nylig er lanceret i samarbejde med sundhed.dk. Herunder hører også kompetencer i at anvende GEB, hvor Vibeke i samarbejde med Center for HR har udviklet et forløb, hvor man gennem e-læring og to kursusdage kan opnå certificering i GEB," skriver Rigshospitalet i en pressemeddelelse.

Metodeudvikling

Gennem hele sin forskning har Vibeke Zoffmann været optaget af at udvikle og implementere metoder, der fører til øget empowerment. Ud over udbredelsen af GEB-metoden skal Vibeke derfor i løbet af det femårige professorat forske videre i begrebet empowerment med fokus på tværfaglig og tværsektoriel implementering og udvikling af nye metoder, skriver Rigshospitalet.

Vibeke Zoffmann er sygeplejerske, MPH og ph.d. og har siden 2014 været ansat som forskningsleder for Forskningsenheden Kvinders og Børns Sundhed i Juliane Marie Centret, Rigshospitalet. Hun har tidligere været ansat som seniorforsker ved Steno Diabetescenter. Udover stillingen som forskningsleder på Rigshospitalet er Vibeke Zoffmann ansat som lektor ved Institut for Folkesundhed under afdeling for sundhedstjenesteforskning, hvor hun nu er ansat som professor.

Publiceret 03 September 2018 09:00