I slutningen af marts inviterer Fredensborg Kommune til borgermøde, hvor plan og tegninger for den endelige udformning af de tre delprojekter præsenteres.
I slutningen af marts inviterer Fredensborg Kommune til borgermøde, hvor plan og tegninger for den endelige udformning af de tre delprojekter præsenteres.
Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Den Grønne Slotsby udformes i samarbejde

De første af fire workshops med tre borgergrupper er overstået

Fredensborg by skal være en levende, sammenhængende og grøn slotsby.

Bymidten skal udgøre en attraktiv, moderne ramme om borgernes hverdags-, handels- og fritidsliv. Og byens og slottets historie skal forbindes, fremhæves og formidles i byens rum. En stærkere kobling af slot og by skal gøre bymidten til et endnu mere attraktivt sted at besøge og opholde sig for både borgere og turister.

Oplevelsesruter på vej

Sådan lyder visionen for helhedsplanen Den Grønne Slotsby ifølge en pressemeddelelse fra Fredensborg Kommune.

Et af helhedsplanens delprojekter er allerede konkretiseret med input fra Fredensborgs borgere og indvies i 2018. Det gælder de nye oplevelsesruter, som følger centrale historiske gader og formidler historien om byen og slotshaven.

Nu udformes yderligere tre af helhedsplanens delprojekter i samarbejde med tre borgergrupper, som mødes fire gange til workshops i løbet af november-marts. Delprojekterne er.

Styrkelsen af det blå-grønne strøg ned gennem Langedammen og Bagerdammen. Fokus er på nye, legende aktivitetsmuligheder for børn og voksne.

Jernbanegade som ny, sammenhængende strækning fra Helsingørsvej til den nye Frederik IV's Bro ved slottet, herunder lukning af Jernbanegade syd om Dronning Ingrids Anlæg. Fokus er på at løfte gaden gennem ny indretning og nye funktioner og få skabt en attraktiv og sammenhængende byrumsoplevelse i Jernbanegade.

Nyt udeareal foran Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio. Det nye udeareal forbindes med Dronning Ingrids Anlæg i forbindelse med lukningen af Jernbanegade syd om anlægget. Fokus er på at skabe mulighed for udendørs kulturaktiviteter og ophold, samtidig med at de kulturhistoriske og landskabelige kvaliteter og værdier ved Dronning Ingrids Anlæg bevares.

De to første af de fire workshops er blevet holdt.

jbe

Publiceret: 13. December 2017 08:00

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Uge-Nyt